Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Beslut om EU-insats på Medelhavet

Publicerad · Uppdaterad

Vid det gemensamma mötet mellan EU:s försvars- och utrikesministrar i Bryssel den 18 maj enades medlemsländerna om att etablera en marin militär insats i Medelhavet riktad mot flyktingsmugglare. Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström deltog vid mötet.

Margot Wallström i Bryssel
Utrikesminister Margot Wallström deltog vid möte i utrikesrådet. Foto: Europeiska unionens råd.

Beslutet om den militära marina insatsen på Medelhavet, som benämns EUNAVFOR MED, är en del av uppföljningen av det extrainsatta mötet mellan stats- och regeringscheferna i april i år där flyktingkatastrofen på Medelhavet diskuterades. Medlemsländerna betonade samtidigt vikten av att insatsen, innan den lanseras, vilar på solid rättslig grund.

Utöver att lansera den militära insatsen i Medelhavet diskuterade försvars- och utrikesministrarna närmare samarbete med ursprungs- och transitländer. Mötet nådde inte enighet kring kommissionens förslag om obligatorisk bördefördelning mellan medlemsstaterna vad avser flyktingmottagning, som kommissionen lade fram tidigare i veckan.

Försök till statskupp i Burundi fördömdes

Vid det ordinarie utrikesministermötet som följde efteråt, enades utrikesministrarna om ett uttalande där försöket till statskupp i Burundi fördömdes. Medlemsstaterna uttryckte även sitt stöd FN:s, Afrikanska unionens och Östafrikanska federationens ansträngningar under de senaste dagarna.

Utrikesministrarna diskuterade även oroligheterna i Makedonien. Höga representanten tillika vice ordförande i kommissionen Federica Mogherini betonade att EU var aktivt på flera olika vis i att stödja en lösning på den politiska krisen i landet.