Artikel från Utrikesdepartementet

En enkel samlad bild av bistånd och svensk utvecklingspolitik

Publicerad · Uppdaterad

En ny informationssajt på UD:s blogg Swemfa "Utforska det svenska biståndet" berättar om hur biståndet är en del av den svenska utrikespolitiken, hur det hela hänger ihop och varför det ser ut som det gör.

- Vi tycker att det har saknats enkel information om hur svenskt utvecklingssamarbete hänger ihop och hur de olika delarna kompletterar varandra. Istället för bara siffror vill vi nu berätta om hur det svenska biståndet ser ut och framförallt varför det ser ut som det gör, berättar Maria Parent på UD:s kommunikationsavdelning som har drivit projektet.

UD har tagit fram informationen tillsammans med Staffan Landin, biståndsdebattör och populär föreläsare i ämnet:

- Sajten förklarar hur biståndet är en pusselbit i den svenska utvecklingspolitiken och varför Sverige väljer att fördela det som vi gör. Det finns bland annat en lättförståelig bild om hur biståndet fördelas bilateralt, mellan olika multinationella organisationer och vilka andra kostnader, till exempel avräkningar, som ingår i den totala summan - men det finns också detaljer om stödet till respektive mottagare och information om hur Sverige arbetar konkret med dem, säger Staffan Landin.

Sajten finns på swemfa.se/bistand och de olika delarna är lätta att dela av de som läser. Med informationen vill UD visa hur svenskt bistånd är en del av en väl fungerande och genomtänkt helhet. På sajten kan man också läsa mer om hur beslutsprocessen om svenska utvecklingssamarbeten ser ut och hur det internationella samfundets granskning och uppföljning fungerar.

Sidas sajt openaid.se är också en viktig del för att förstå svenskt bistånd bättre.

- För mer detaljerad information om utvecklingssamarbete är openaid.se en guldgruva, säger Maria Parent. Där finns siffror för det bistånd som ges direkt till våra samarbetsländer, nedbrutet på mottagare, land, sektor och så vidare. Du kan också göra olika jämförelser på olika parametrar eller hitta detaljerad information som till exempel projektplaner.