Expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan utsedd

Regeringen har fattat beslut om de ledamöter som kommer att ingå i Helene Hellmark Knutssons nationella expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan. Gruppen kommer dels att komma med idéer och förslag inför nästa stora forskningsproposition som ska läggas hösten 2016. Dels kommer den i slutet av 2016 att avrapportera sina huvudslutsatser för ökad jämställdhet i högskolan.

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Följande personer förordnas att vara ledamöter i gruppen t.o.m. 31 december 2016:

  • Gustav Amberg - Vicerektor, KTH                                       
  • Fredrik Bondestam - Fil. dr sociologi                                       
  • Peter Grönberg - Vice President, Volvo Group Telematics & WirelessCar                                       
  • Johanna Koljonen - Journalist                                        
  • Agneta Stark - Docent
  • John Tumpane - Analytiker, Formas                                       
  • Agnes Wold - Professor och överläkare                                       
  • Seher Yilmaz - Ordförande Rättviseförmedlingen