Extratjänster en del i avvecklingen av fas 3

Publicerad

Regeringen vill avveckla fas 3 och istället införa extratjänster inom vissa delar av välfärden. Deltagare i fas 3 ska kunna erbjudas en anställning inom vissa delar av välfärden.

Foto: Marcus Trotzig/Folio

Anställningen ska omfatta 75 procent av en heltid med kollektivavtalsenlig lön. På övrig tid förväntas individen söka arbete eller studera. Arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd motsvarande hela lönen. Stödet lämnas upp till 12 månader och kan förlängas under ytterligare 12 månader.

Stödet riktas till verksamheter där det kan genomföras inom ramen för EU:s statsstödsregler i avvaktan på notifiering hos EU, för att då även täcka andra verksamheter såsom till exempel äldreomsorgen. Förslaget om extratjänster föreslås träda i kraft tidigast i augusti 2015 och beräknas kosta 10 miljoner kronor 2015, 560 miljoner kronor 2016, 1 660 miljoner kronor 2017, 2 430 miljoner kronor 2018 och 2 630 miljoner kronor 2019.

Regeringen vill införa extratjänster och avveckla fas 3

Möjlighet att studera med aktivitetsstöd

Regeringen föreslår att det införs en möjlighet för deltagare i fas 3 att studera kortare utbildningar, maximalt 1 år, med bibehållet aktivitetsstöd inom ramen för vuxenutbildning, högskola, universitet och yrkeshögskola. En förutsättning är att de formella behörighetskraven är uppfyllda och att antagning sker i konkurrens med andra behöriga sökanden.

I nuläget är det få deltagare i fas 3 som väljer att studera trots att utbildningsbehovet är stort. Det kan handla om att komplettera en gymnasieutbildning eller att studera en yrkesinriktad utbildning för att ha större chanser till jobb. Förslaget föreslås träda i kraft tidigast i augusti 2015.

Regeringen vill införa kunskapslyft för fas 3-deltagare som vill studera