Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

"Freden är inte hållbar utan kvinnors deltagande" - utrikesminister Wallström besöker Colombia

Publicerad Uppdaterad

I helgen besökte utrikesministern Colombia. Stort fokus lades på att markera Sveriges stöd för fredsprocessen och understryka vikten av en inkluderande process där kvinnor måste finnas med som aktörer för en hållbar fred. Besöket inkluderade även diskussioner om hållbart företagande samt möten med det civila samhället. Det är första gången på flera decennier som en svensk utrikesminister besöker Colombia.

Under sitt besök träffade Wallström sin colombianska motpart Angelica Maria Holguín, nyligen utsedd av president Juan Manuel Santos som en del av den grupp som förhandlar med Farcgerillan i Havanna. Sverige stödjer sedan mitten på nittiotalet projekt som syftar till att finna en fredlig lösning på den interna väpnade konflikten och förbereda Colombia för ett post-konfliktscenario. Inom ramen för detta arbete träffade utrikesministern direktörerna för myndigheter med fokus på fredsprocessen, så som myndigheten för återintegrering av avväpnade paramilitärer och gerillamedlemmar, och myndigheten för konfliktens offers rätt till gottgörelse och rättvisa.

Hållbart företagande för en hållbar fred

Sedan 2013 stödjer svenska ambassaden i Bogota ett CSR-nätverk som drivs av de svenska företagen i Colombia. I Bogota diskuterade utrikesministern vikten av hållbart företagande och utveckling tillsammans med presidentens högste rådgivare för transparens- och anti-korruptionsfrågor, presidenten för Bogotas handelskammare tillika styrelsemedlem i Global Compact i New York, samt representanter för svenska företag. Kampen mot korruptionen är en viktig hörnsten i Colombias fredsbygge.

Den privata sektorns roll för fred och utveckling stärks allt mer i Colombia. Sverige har nyligen startat en fond där företag som med innovativa metoder bidrar till fredsskapande insatser premieras. Det finns också satsningar på yrkesutbildningsprogram för ungdomar som annars riskerar att rekryteras till illegala väpnade grupper.

Kvinnors roll i fredsbyggande

Utrikesministern mötte också under sitt besök representanter för kvinnoorganisationer som jobbar med att konstruera en hållbar och inkluderande fred. Wallström betonade betydelsen av deras perspektiv i fredsbyggandet. I likhet med många andra fredsprocesser i världen inleddes förhandlingarna 2012 i Havanna med delegationer enbart bestående av män. Att driva frågan om kvinnor som aktörer för fred, i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325+, är något som Sverige med emfas har prioriterat de senaste åren i Colombia.

I december 2013 utsåg Colombias President Juan Manuel Santos två kvinnor till regeringens förhandlingsdelegation. Parterna i Havanna har även tillsatt en särskild arbetsgrupp som arbetar med att möjliggöra att jämställdhetsperspektiv integreras på ett adekvat sätt i fredsavtalen. Dessa framsteg vad gäller kvinnor som aktörer för fred är inte något som har skett av en slump. Bakom detta ligger många år av intensivt arbete av Colombias kvinnor med stöd från Sverige och andra länder.

Sverige och Colombia firar i år 140 år av diplomatiska relationer och utrikesministerns besök är ett led i att ytterligare stärka redan goda relationer.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.