Innehållet publicerades under perioden

-

Kristina Persson har entledigats, minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-
Artikel från Statsrådsberedningen

"Grön omställning ska bidra till helhet"

Publicerad

Analysgruppen Grön omställning ska utgå från visionerna om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och ett koldioxidneutralt Sverige 2050 samt beskriva vilka politiska och marknadsmässiga förändringar som är nödvändiga för att förverkliga dessa.

Bild på framtidsminister Kristina Persson.
Framtidsminister Kristina Persson leder regeringens framtidsarbete Uppdrag: Framtid där grön omställning är ett av tre fokusområden. Ninni Andersson, Regeringskansliet.

 Det här är en av tre analysgrupper inom ramen för regeringens framtidsarbete  "Uppdrag: Framtid" som leds av Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

- Vi behöver idéer och tankar utifrån för att kunna sätta fart på framtidsarbetet i Regeringskansliet. Därför tar vi hjälp av experter på området som har hög kompetens och lång erfarenhet av grön tillväxt och hållbarhetsfrågor, säger Kristina Persson.

Hon ser framför sig att det handlar om konkreta förslag formade av personer som själva är angelägna om att se resultat, både på kort och lång sikt. Tidsperspektivet för "Uppdrag: Framtid" fokuserar på tre mandatperioder.
- Därför är det viktigt att välja rätt personer till dessa analysgrupper, säger Kristina Persson.

Maria Wetterstrand och Jonas Karlsson leder analysgruppen

Grön omställning kommer att ledas av Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand och Jonas Karlsson, kanslichef och kommunalråd i Örebro. Analysgruppen ska utgå från visionerna om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och ett koldioxidneutralt Sverige 2050 samt beskriva vilka politiska och marknadsmässiga förändringar som är nödvändiga för att förverkliga dessa. Arbetet spänner över flera av regeringens ansvarsområden till exempel miljö, energi, klimat, samhällsekonomi och internationellt samarbete.

Analysgruppens uppgift blir att analysera problemområden och komma med idéer för att i nästa steg  skissa på konkreta förslag som regeringen kan omvandla till politik som kan tas beslut om i riksdagen.

Arbetet ska bidra till att konkretisera och synliggöra Sveriges och Nordens ambition att leda goda exempel inom grön omställning. Samspelet mellan näringsliv, forskning och det civila samhället är särskilt viktigt, tror framtidsministern, och pekar också på vikten av att det är många faktorer och politikområden som hänger ihop.

- Helheten är viktig. Jag tror därför att det är värdefullt att vi tidigt har en dialog med andra politiska partier för att skapa långsiktiga överenskommelser, precis som det är viktigt att tillverka saker till exempel inom industrin, som är långsiktigt hållbara och bra för miljön, säger Kristina Persson.