Hälsoresan: Långsiktigt hälsoförebyggande arbete lönar sig

Onsdagen den 20 maj besökte socialförsäkringsminister Annika Strandhäll Norrköpings kommun och textilserviceföretaget TvNo som arbetat långsiktigt för att minska sjukfrånvaron.

  • Annika Strandhäll och Jonny Hägerström står och samtalar i en industrilokal.

    – Vi är inte unika på något sätt, utan har alltid jobbat med frågorna. Som jag ser det så handlar det mest om sunt förnuft i verksamheten, säger VD:n Jonny Hägerström.

    Foto: Regeringskansliet

  • En kvinna visar Annika Strandhäll hur en maskin fungerar mitt i en industrilokal med textilier.

    – Det är väldigt roligt att komma ut på ett kvinnodominerat företag med tung verksamhet där man så systematiskt prioriterar det förebyggande arbetet, säger Annika Strandhäll.

    Foto: Regeringskansliet

TvNo är ett textilserviceföretag som ägs av Region Östergötland, Jönköpings län och Norrköpings kommun. Företaget har 125 anställda och har under lång tid arbetat aktivt för att motverka ohälsa och sänka antalet sjukskrivningar.

Minskad sjukfrånvaro

Under besöket träffade Annika Strandhäll VD:n Jonny Hägerström och fackliga representanter som berättade om hur de arbetar med arbetsmiljö och hälsa. Hon gjorde också en rundtur på företaget och samtalade med medarbetare.

TvNo har gått från en sjukfrånvaro på 22 procent 1988 till 5,9 förra året. Rotation, ordentlig introduktion med sjukgymnast för nyanställda och uppmärksammande av psykisk ohälsa är några av åtgärderna bakom.

– Det är väldigt roligt att komma ut på ett kvinnodominerat företag med tung verksamhet där man så systematiskt prioriterar det förebyggande arbetet. Man ser ju också att det målmedvetna arbetet verkligen ger resultat! konstaterar, Annika

Hälsoresornas syfte

Under våren 2015 besöker socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ett antal orter i Sverige för att uppmärksamma den snabbt ökande ohälsan och ta del av goda exempel för ett friskare arbetsliv.

Resan sträcker sig över tio besök från Luleå i norr till Malmö i söder. Besöken innehåller möten med lokala försäkringskassekontor och med projekt som arbetar med att få tillbaka personer från sjukskriving till arbete och med arbetsplatser som arbetar framgångsrikt med arbetsmiljö.