Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Landsbygdsprogrammet godkänt av EU-kommissionen

Publicerad

Den 26 maj 2015 godkände EU-kommissionen det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 . Vissa av programmets åtgärder har redan öppnats för ansökan medan resterande åtgärder öppnas för ansökan successivt under perioden 2015 och 2016.

Foto: Julia Sjöberg/Folio

Regeringens övergripande målsättning för landsbygdsprogrammet är ett konkurrenskraftigt och miljöanpassat näringsliv i hela landet. Programmet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd.

Programmet har vid starten en total budget på cirka 36,1 miljarder kronor för hela programperioden. Av dessa medel kommer 14,8 miljarder kronor från EU:s budget, 20,6 miljarder kronor från statsbudgeten och resterande medel från andra offentliga finansieringskällor, främst kommuner.

På jordbruksverkets webbplats hittar du detaljerad information om landsbygdsprogrammet.

Om landsbygdsprogrammet på Jordbruksverkets webbplats

 

 

 

Gemensam jordbrukspolitik

EU-kommissionens förslag för en ny gemensam jordbrukspolitik kom hösten 2011. Ministerrådet och de folkvalda politikerna i Europaparlamentet förhandlade sedan förslaget och den nya politiken kunde antas i december 2013.