Migration och kommande EU-toppmöte på Allmänna rådets möte 19 maj

Det lettiska ordförandeskapet och EU:s migrationskommissionär informerade om vad som nu sker inom EU:s migrationsarbete när Rådet för allmänna frågor möttes i Bryssel den 19 maj. Rådet förberedde även kommande EU-toppmötet som äger rum 25-26 juni. Sverige företräddes av ambassadör Anders Ahnlid.

Allmänna rådet diskuterade uppföljningen av kommissionens och utrikestjänsten  förslag på åtgärder för att rädda liv till havs. Diskussionerna berörde dels den färdplan för åtgärder för att motverka farlig flyktingsmuggling över Medelhavet som beslutades av stats- och regeringscheferna efter flyktingkatastrofen på Medelhavet i april, och dels kommissionens långsiktiga migrationsagenda som presenterades den 13 maj.

Sverige framförde att såväl färdplanen som agendan om migration är viktiga bidrag till de åtgärder som EU måste vidta. Sverige anser att det behövs en bättre fördelning av ansvar inom EU när det gäller migrationsfrågor samt att EU utreder hur man kan skapa fler lagliga möjligheter att söka asyl i EU.

Kommande toppmöte 25-26 juni

Allmänna rådet fick ta del av förslag till dagordning för nästa EU-toppmöte, den 25-26 juni i Bryssel. Enligt utkastet ska Europeiska rådet diskutera den digitala inre marknaden, den europeiska terminen och fördjupningen av det ekonomiska samarbetet EMU, säkerhet och försvar, migration, de pågående förhandlingarna med USA om ett frihandels- och investeringsavtal, samt Ukraina och Ryssland.
En del medlemsländer framförde synpunkter på att dagordningen var för omfattande för ett enskilt möte. Det lettiska EU-ordförandeskapet summerade diskussionerna med att understryka att förslaget till dagordning endast utgjorde ett utkast.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)