Nystartsjobb - tak för den bidragsgrundande lönekostnaden

Publicerad

Regeringen har beslutat att införa ett tak på 22 000 kronor i månaden för den bidragsgrundande lönekostnaden vid nystartsjobb. Det innebär att oavsett om en anställd har en lön som är högre än 22 000 kr är det detta belopp som ska läggas till grund för beräkningen av stödets storlek. Beloppet gäller vid en anställning på heltid och minskas proportionellt i förhållande till anställningens omfattning vid deltid.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

De medel som i dag används för att subventionera förhållandevis höga löner bedöms kunna användas mer effektivt för andra ändamål. Syftet med att införa ett tak för nystartsjobb är också att motverka fusk och ett icke avsett användande.

Ändringen träder i kraft den 1 april 2015. För beslut om stöd som fattas dessförinnan kommer taket inte att påverka stödets storlek under den resterande delen av beslutsperioden.

Regeringen aviserar ökade krav för anställningsvillkor i nystartsjobb

Nystartsjobb

Nystartsjobb syftar till att stimulera anställning av personer som varit utan arbete en längre period. Den arbetsgivare som vill anställa en person på ett nystartsjobb har rätt att göra det under förutsättning att villkoren för stödet uppfylls.