Innehållet publicerades under perioden

-

Övningsverksamhet och internationella operationer

Publicerad

För att nå målet att höja försvarets operativa förmåga krävs att kvalificerade försvarsmaktsövningar genomförs regelbundet där olika delar av försvaret övas samtidigt. Förmågan utvecklas bland annat genom utbildning och övning och förstärks av att svenska krigsförband deltar i nationella och internationella operationer. Övningsverksamhet skapar tydliga mål för utvecklingen av krigsförbanden och regelbunden övningsverksamhet ska genomföras i strategiskt viktiga områden.

Soldat i patrullbåt.
Svenskt deltagande i operation ATALANTA utanför Somalias kust. Foto: Mats Nyström / Försvarsmakten

Nationella operationer

Försvarsmaktens uppgift är att försvara Sverige och främja säkerheten på svenskt territorium. Det innebär ytterst att Försvarsmakten ska försvara Sverige i krigssituationer. I fredstid utför Försvarsmakten andra nationella operationer, exempelvis uppgiften att förhindra kränkningar av Sveriges territorium. Försvarsmakten upptäcker och avvisar fartyg eller flygplan som tar sig över Sveriges gränser utan tillåtelse. Försvarsmakten ska också vid behov bistå samhället med stöd, exempelvis vid bekämpning av skogsbränder eller andra naturkatastrofer.

Deltagande i internationella operationer

Deltagande i gemensamma internationella operationer ställer krav på att svenska krigsförband inom samtliga stridskrafter kan agera tillsammans med andra länders förband.

Sveriges engagemang i internationella operationer ska bidra till att upprätthålla fred och säkerhet utanför Sveriges gränser för att begränsa att konflikterna sprids till andra länder. Därmed minskas också risken att Sverige hotas. Sverige samarbetar med andra länder i Norden, EU och FN och deltar endast i insatser som FN godkänt.

Svenskt deltagande i internationella operationer sker alltid först efter ett beslut av Sveriges riksdag och regering. I dagsläget deltar cirka 200 personer i insatser i Afrika, Mellanöstern, Asien och Europa.

Läs mer

Aktuella övningar (Försvarsmaktens webbplats)

Pågående internationella operationer (Försvarsmaktens webbplats)