Innehållet publicerades under perioden

-

Kristina Persson har entledigats, minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-
Artikel från Statsrådsberedningen

”Politiken måste förändras av egen kraft”

Publicerad

I april mötte framtidsminister Kristina Persson de tre arbetsgrupperna som ingår i Uppdrag: Framtid, regeringens arbete med viktiga framtidsfrågor. Syftet var att dra uppriktlinjerna för det kommande arbetet samt dela med sig av erfarenheter och idéer.

 • Bild på Kristina Persson.

  Kristina Persson har tillsatt tre arbetsgrupper som utgör kärnan i regeringens arbete med viktiga framtidsfrågor.

  Foto: Mikael Sjöberg/Regeringskansliet

 • Bild på

  Azita Shariati, VD för Sodexo Sverige, ingår i analysgruppen Arbetet i framtiden.

  Foto: Mikael Sjöberg/Regeringskansliet

 • Bild på Lisa Pelling, Annelie Nordström och Loa Brynjulfsdottir i samtal.

  Annelie Nordström och Loa Brynjulfsdottir i samtal. Lisa Pelling till vänster.

  Foto: Mikael Sjöberg, Regeringskansliet

 • Bild på Annelie Nordström, Kristina Persson och Klas Eklund.

  Annelie Nordström, Kommunals ordförande, här tillsammans med framtidsminister Kristina Persson och Klas Eklund, ekonom.

  Foto: Mikael Sjöberg/Regeringskansliet

 • Bild på Kristina Persson.

  Framtidsminister Kristina Persson leder regeringens framtidsarbete.

  Foto: Mikael Sjöberg/Regeringskansliet

De tre arbetsgrupperna Arbetet i framtiden, Grön omställning och Global samverkan består av representanter från näringslivet, fackföreningsrörelsen, civilsamhället och forskarvärlden. Deras uppgift är att ta ett helhetsgrepp om centrala utmaningar som Sverige står inför under de kommande tjugo åren. Grupperna arbetar självständigt inom ramen för uppdraget och givna resurser.

- Jag är väldigt glad och nöjd att arbetet i analysgrupperna är i gång nu. Det är viktigt att framhålla att deras arbete sker i full frihet. Det som arbetsgrupperna kommer fram till ska bli omhändertaget, säger framtidsminister Kristina Persson.

Hur har urvalet av personer till analysgrupperna gått till?

- Personerna har valts för att få så brett perspektiv i grupperna utifrån sakområden som möjligt, och det finns inga särskilda partipolitiska skäl eller liknande, säger Kristina Persson.

Vilka är dina förväntningar på gruppernas fortsatta arbete på kort sikt, det vill säga det närmaste året fram till våren 2016?

- Grupperna arbetar självständigt och jag hoppas att de kommer att leverera både bra förslag och goda analyser under arbetets gång, säger framtidsministern.

Hennes uppdrag är att öka kunskapen om ett antal sektorsövergripande samhällsutmaningar och tillsammans med övriga statsråd komma med förslag på hur dessa utmaningar bäst ska kunna mötas. Arbetsgrupperna ska komma med inspel som leder till processer som i sin tur ligger till grund för propositioner som påverkar faktiska beslut. På det stora hela handlar det om att omvandla goda förslag och idéer till praktisk politik, åtgärder och förändringar.

- Politiken måste förändras av egen kraft. Det har gått bra för Sverige nu och det kan vara den största risken. Det finns ett behov av att se farorna i tid och skapa en berättelse som hänger ihop och som gör det begripligt att kommunicera, säger Kristina Persson.

Vad händer nu konkret efter den här kick-offen?

- De tre grupperna är självständiga och har olika upplägg och agenda men jag ser fram emot många spännande inspel i den politiska processen, avslutar Kristina Persson.