Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Psykosociala arbetsmiljöfrågor på agendan

Publicerad

Måndagen den 18 maj bjöd arbetsmarknadsminister Ylva Johansson in till det tredje kunskapsseminariet under framtagandet av ny nationell arbetsmiljöstrategi. Dagens tema var de psykosociala arbetsmiljöfrågorna och den fullsatta lokalen visade att intresset var stort. Seminariet går att se i sin helhet nedan.

 • Ylva Johansson.

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hälsade alla välkomna till det tredje kunskapsseminariet i arbetet med en ny nationell arbetsmiljöstrategi.

  Foto: Sören Andersson, Regeringskansliet

 • Irene Wennemo.

  - Psykisk ohälsa är en av de största utmaningarna vi har inom arbetsmiljöområdet, sa Irene Wennemo, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

  Foto: Sören Andersson, Regeringskansliet

 • Eva Vingård.

  Eva Vingård, professor vid Uppsala universitet, talade om att friska organisationer inte är en slump Healthy organizations are not created by accident!.

  Foto: Sören Andersson, Regeringskansliet

 • Bo Melin.

  Bo Melin, professor vid Karolinska institutet, berättade om ett förändrat arbetsliv som gör att de psykosociala utmaningarna i arbetslivet också förändrats.

  Foto: Sören Andersson, Regeringskansliet

 • Laura Hartman.

  Laura Hartman, analyschef vid Försäkringskassan, talade om deras arbete med att förebygga sjukfrånvaro.

  Foto: Sören Andersson, Regeringskansliet

 • Michel Normark.

  Michel Normark, chef analys- och försäkringsvillkor på AFA Försäkring, visade statistik och jämförelser kring psykiska diagnoser.

  Foto: Sören Andersson, Regeringskansliet

 • Boel Callermo.

  Boel Callermo, Internationell chef Arbetsmiljöverket, satte ett genusperspektiv på den psykosociala arbetsmiljön.

  Foto: Sören Andersson, Regeringskansliet

 • Intresserade deltagare.

  En fullsatt lokal visade att intresset för den psykosociala arbetsmiljön är stort.

  Foto: Sören Andersson, Regeringskansliet

 • Eva Thulin Skantze, arbetsmiljöstrateg SKL och Mattias Dahl, förhandlingschef Svensk handel.

  I mitten Eva Thulin Skantze, arbetsmiljöstrateg SKL och Mattias Dahl, förhandlingschef Svensk handel.

  Foto: Sören Andersson, Regeringskansliet

 • Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal.

  I mitten Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal.

  Foto: Sören Andersson, Regeringskansliet

 • Mathias Åström, förhandlingschef Lärarförbundet, och Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet.

  Mathias Åström, förhandlingschef Lärarförbundet, och Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet.

  Foto: Sören Andersson, Regeringskansliet

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hälsade välkomna tillsammans med Anders Moberg, vd på partsägda AFA Försäkring.

Professor Eva Vingård vid Uppsala universitet forskar huvudsakligen om fysiska och psykosociala förhållanden i arbetslivet. I sin presentation visade hon på sambanden mellan arbetet, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Hon talade också om att friska organisationer inte är en slump "Healthy organizations are not created by accident!" (Grawitch et al, 2006).

Bo Melin, professor i arbetspsykologi vid Karolinska institutet, forskar om arbetslivets kognitiva utmaningar. Han berättade om ett förändrat arbetsliv som alltmer handlar om nätverkande, kommunikation, arbete i projektform och eget ansvar. Det gör att de psykosociala utmaningarna i arbetslivet också förändrats.

Även Laura Hartman, Försäkringskassan, Michel Normark, AFA Försäkring och Boel Callermo, Arbetsmiljöverket, gav varsitt föredrag med olika perspektiv på frågan om psykosocial arbetsmiljö. Efter de inledande föredragen hölls en paneldebatt där Svensk handel, Kommunal, SKL och Lärarförbundet deltog tillsammans med arbetsmarknadsministerns statssekreterare:

- Psykisk ohälsa är en av de största utmaningarna vi har inom arbetsmiljöområdet, sa Irene Wennemo, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Webb-TV: Seminarium om psykosociala arbetsmiljöfrågor

Se seminariet i efterhand.

Kunskapsseminarier

Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken har börjat.

En viktig del i en väl fungerande arbetsmiljöpolitik är en dialog mellan staten och arbetsmarknadens parter om hur politiken kan utvecklas och vilka insatser som bör göras.

Som ett led i detta arbete anordnar Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med AFA Försäkring tre kunskapsseminarier under våren 2015.

Datum och teman

3 mars 2015: Nollvision - dödsolyckor i arbetslivet

13 april 2015: Ett hållbart arbetsliv genom hela karriären

18 maj 2015: Psykosociala arbetsmiljöfrågor