Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill införa utbildningskontrakt för arbetslösa unga utan gymnasieutbildning

Publicerad

Utbildningskontraktet syftar till att arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. Utbildningskontraktet är en del av ett stegvist införande av 90-dagarsgarantin för arbetslösa ungdomar.

Inom ramen för ett utbildningskontrakt ska det vara möjligt att studera på heltid men det ska också vara möjligt att kombinera deltidsstudier med arbete eller praktik utifrån de individuella förutsättningarna. En förutsättning för att utbildningskontrakt ska komma till stånd är en utvecklad statlig och kommunal samverkan.

Vad innebär förslaget?

Utbildningskontraktet syftar till att arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. Utbildningskontraktet är en del av ett stegvist införande av 90-dagarsgarantin för arbetslösa ungdomar.

Inom ramen för ett utbildningskontrakt ska det vara möjligt att studera på heltid men det ska också vara möjligt att kombinera deltidsstudier med arbete eller praktik utifrån de individuella förutsättningarna. En förutsättning för att utbildningskontrakt ska komma till stånd är en utvecklad statlig och kommunal samverkan.                      

Varför görs detta?

För unga är det viktigt att fler fullföljer gymnasiet och att gymnasieskolan ger unga de färdigheter som arbetsmarknaden efterfrågar. Ungdomsarbetslösheten är ojämnt fördelad. Ungdomar med högre utbildning eller gymnasieutbildning är i mindre utsträckning arbetslösa än ungdomar som inte har gymnasieutbildning.
Utbildningskontraktet syftar till att få arbetslösa ungdomar utan en fullföljd gymnasieutbildning att påbörja eller återgå till studier.               

Vilka berörs av förslaget?

Arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år som saknar eller inte har fullföljt en gymnasieutbildning.                 

När träder förslaget i kraft?

Tidigast 1 augusti 2015.

Mer om statens budget

Den 15 april lämnar regeringen den ekonomiska vårpropositionen för 2021 samt vårändringsbudgeten för 2021 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.