Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringen vill möjliggöra fler programplatser tidigt i arbetslösheten

Publicerad

Förslaget innebär att resurser tillförs för att möjliggöra fler programplatser inom arbetsmarknadspolitiken.

Vad innebär förslaget?

Förslaget innebär att resurser tillförs för att möjliggöra fler programplatser inom arbetsmarknadspolitiken.              

Varför görs detta?

Syftet med förslaget är att stärka förutsättningarna för Arbetsförmedlingen att erbjuda programplatser tidigt i arbetslösheten.             

Vilka berörs av förslaget?

Förslaget riktar sig till arbetslösa som kan behöva ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, som exempelvis arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning, för att återgå till arbete.

När träder förslaget i kraft?

Tidigast i samband med att riksdagen fattar beslut om vårändringsbudgeten i juni 2015.

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.