Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill öppna för sfi i anläggningsboenden

Publicerad

För nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag påbörjas upprättandet av en etableringsplan först när personen blivit kommunbosatt. Det är angeläget att dessa personer får möjlighet att delta i sfi under tiden de väntar på att få påbörja sina etableringsinsatser.

Vad innebär förslaget?

Medel tillförs 2015 för att ersätta kommuner för deltagare i sfi under tiden personen väntar i Migrationsverkets anläggningsboenden på att bosättas i en kommun.        

Varför görs detta?

För nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag påbörjas upprättandet av en etableringsplan först när personen blivit kommunbosatt. Det är angeläget att dessa personer får möjlighet att delta i sfi under tiden de väntar på att få påbörja sina etableringsinsatser. Kommuner kan sedan 2014 få ersättning för personer med uppehållstillstånd som deltar i sfi under tiden de väntar i anläggningsboende på att flytta till en kommun. Antalet personer med uppehållstillstånd som vistas på Migrationsverkets anläggningsboenden ökar mer än beräknat i budgetpropositionen för 2015, liksom deras tid i sfi. Regeringen anser vidare att bestämmelserna för ersättningen behöver ändras. Kommunerna bör få ersättning för den tid personen deltar i sfi och för alla som deltar vilket inte är fallet med nuvarande bestämmelser.

Vilka berörs av förslaget?

Kommuner där Migrationsverket har anläggningsboenden för asylsökande samt de som vistas med uppehållstillstånd i anläggningsboende i avvaktan på kommunbosättning.

När träder förslaget i kraft?

Ökningen av medlen på det aktuella anslaget och ändrade bestämmelser ska kunna tillämpas för hela 2015.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2022 samt höständringsbudgeten för 2021 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.