Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Sverige – ett föregångsland på miljöområdet enligt OECD

Publicerad · Uppdaterad

Resultatet av OECD:s granskning av Svensk miljöpolitik 2014 visar att Sverige fortsätter att vara ett föregångsland inom miljöpolitiken och att vi har utvecklat metoder som kommer att vara av intresse för andra länder. Detta var den tredje gången som Sveriges miljöpolitik granskades av OECD.

Resultatet av granskningen

I rapporten lyfter OECD fram vad Sverige är bra på och vilka utmaningar Sverige har. OECD ger också 27 rekommendationer om hur Sverige kan förbättra sin miljöpolitik.

Dessa rekommendationer kommer följas upp under de kommande åren. Först genom en svensk rapport till OECD i halvtid och därefter genom en ny granskning.

Syftet med OECD:s granskning

OECD genomför med jämna mellanrum granskningar av medlemsländernas miljöpolitik och hur länderna uppfyller nationella mål och internationella åtaganden.

Syftet med OECD:s granskning är dels att utvärdera Sveriges miljöarbete för att få hjälp med att nå våra nationella och internationella åtaganden, dels att sprida goda exempel om framgångsrikt miljöarbete i Sverige till övriga länder. För att få en så bred och allsidig bild av Sveriges miljöarbete som möjligt har OECD, utöver departementet, haft kontakt med många andra departement, myndigheter, organisationer, forskare och oberoende experter under granskningen.