Innehållet publicerades under perioden

-

Team Sweden samordnar exportstöd

Publicerad

Svenska företag som vill ut på export uppfattar dagens stöd som rörigt med olika myndigheter, bolag och verk. Team Sweden har därför uppgiften att samordna exportstödet och göra det enkelt och tydligt för företag som vill ut på exportmarknaden. Som första resmål besökte nyligen Team Sweden Brasilien.

Mikael Damberg och Team Sweden i Brasilien
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker Brasilien tillsammans med Team Sweden. Foto: EPA/CARLOS VILLALBA

Svensk export är ett av regeringens fokusområden och en viktig åtgärd för att få fler i jobb och trygga den svenska välfärden. Regeringen har ambitiöst mål för jobben: år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. För att nå målet krävs såväl ökade investeringar i bostäder, infrastruktur och kunskap som en aktiv näringspolitik. Och Sveriges export måste öka. En del i regeringens exportstrategi är att underlätta för företagen att etablera sig utomlands genom ett samordnat exportstöd genom ett Team Sweden.

Team Sweden är ett paraply för Sveriges alla myndigheter, verk och bolag som i dag arbetar med exportfrämjande insatser för svenska företag. Syftet med Team Sweden är att göra det enkelt och tydligt för företag som vill ut på exportmarknaden. I Team Sweden ingår de viktigaste departementen och myndigheterna som arbetar med exporten. Som första resmål besökte nyligen Team Sweden tillsammans med näringsminister Mikael Damberg Brasilien. Valet av Brasilien är ingen slump. Brasilien är en av de viktigaste tillväxtmarknaderna i världen och en viktig samarbetspartner till Sverige på en rad områden. Över 200 svenska företag finns närvarande i Brasilien och sammantaget sysselsätter dessa företag över 70 000 personer och omsatte 2013 cirka 130 miljarder kronor. Under tre dagar diskuterades hur det omfattande bilaterala samarbetet, inte minst på innovationsområdet, kan tas vidare till nästa steg.

Besökte innehöll bland annat möten med industri- och handelsminister Armando Monteiro, utrikesminister Mauro Vieira och ministern för strategiska frågor Roberto Mangabeira Unger i Brasilia. Under besöket återlanserades även den bilaterala Blandkommissionen för ekonomiskt, tekniskt och industriellt samarbete i syfte att driva de bilaterala handels-, innovations- och utbildnings- samt forskningsfrågorna vidare länderna emellan.

Till sommaren presenteras regeringens nya exportstrategi med fokus på jobbtillväxten i Sverige. Team Sweden är en del av denna strategi och ett första svar på näringslivets synpunkter på svenskt exportstöd.

Debattartikel: "Team Sweden ska samordna det svenska exportstödet"