UD arrangerar Stockholm Forum on Security and Development 2015

Den 12-13 maj arrangerar Utrikesdepartemetet tillsammans med SIPRI för andra året i rad den internationella konferensen Stockholm Forum on Security and Development. Konferensen berör kopplingen fred, säkerhet och utvecklingssamarbete och anordnas på Münchenbryggeriet.

Biståndsminister Isabella Lövin deltar tillsammans med 150 beslutsförfattare, forskare och organisationer på konferensen som har temat "Promoting Sustainable Peace" för att diskutera internationella åtgärder och samverkan.

Flera panelsamtal med experter och beslutsfattare kommer hållas på olika teman under dagarna. Ämnen som jämställdhet, klimatförändring, nya hållbara utvecklingsmål, fredsbevarande insatser samt olika regionala säkerhetsfrågor kommer tas upp.

Två nya rapporter presenteras under konferensen: OECD:s  States of Fragility 2015 och Small Arms Survey's: "Global Burden of Armed Violence 2015".

Rapport: OECD - States of Fragility

Small Arms Survey: Global Burden of Armed Violence