Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Åtgärder för att stärka kreditinstitut

Publicerad

EU:s finansministrar enades om ett förslag till bankstrukturreform vid ett möte i Luxemburg den 19 juni. Rådet informerades också om utfallet från förhandlingarna med Europaparlamentet om inrättandet av investeringsfonden Efsi. Sverige representerades av finansminister Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson på Ekofin i Luxembrug
Magdalena Andersson i samtal med Litauens finansminister Rimantas Sadzius och Polens finansminister Mateusz Szczurek Foto: Europeiska unionens råd

Förslaget till bankstrutkurreform syftar till att stärka kreditinstitut och innebär bland annat att egenhandel, förutom om det gäller statspapper, för större banker måste separeras ut och förläggas i ett separat dotterbolag. Även annan handelsverksamhet kan behöva separeras om tillsynsmyndigheter bedömer det nödvändigt.

Den svenska regeringen välkomnade förslaget och poängterade vikten av ett skydd för market making och att uppdelning av handelsverksamhet inte får ske per automatik.

Slutfas i arbetet med europeisk investeringsfond

Den svenska regeringen välkomnade förslaget och poängterade vikten av ett skydd för market making och att uppdelning av handelsverksamhet inte får ske per automatik.

Det lettiska ordförandeskapet informerade även finansministrarna om utfallet från den så kallade trilogen med Europaparlamentet om den Europeiska fonden för strategiska investeringar, kallad Efsi. Ministrarna välkomnade att arbetet med fonden hållit tidsplanen.

Under mötet diskuterades även en rad skattefrågor så som ränte- och royaltydirektivet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Kommenterad dagordning för EPSCO 9-10 december

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin