Artikel från Justitiedepartementet

Bergwallkommissionens ledamöter

Publicerad

Bergwallkommissionen lämnade sitt betänkande Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52) till inrikesminister Anders Ygeman fredagen den 5 juni 2015. Kommissionen har bestått av följande personer.

Bergwallkommissionen
Bergwallkommissionens ledamöter Foto: Regeringskansliet

Daniel Tarschys, särskild utredare i Bergwallkommissionen.
Professor emeritus i statsvetenskap och tidigare bland annat generalsekreterare i Europarådet.

Petter Asp, expert i Bergwallkommissionen.
Professor i straffrätt vid Stockholms universitet. Har tidigare deltagit i ett stort antal statliga utredningar på straffrättens område som särskild utredare, expert och sakkunnig.

Kjell Asplund, expert i Bergwallkommissionen.
Professor emeritus i medicin, ordförande Statens medicinsk-etiska råd (Smer)och tidigare bland annat generaldirektör för Socialstyrelsen.

Mari Heidenborg, expert i Bergwallkommissionen.
Lagman vid Solna tingsrätt. Har tidigare deltagit i ett stort antal statliga utredningar på straffrättens område som särskild utredare och expert.

Mikael Kullberg, expert i Bergwallkommissionen.
Rättssakkunnig vid Åklagarenheten på Justitiedepartementet. Domarutbildad (hovrättsassessor vid Svea hovrätt) med en bakgrund som advokat.

Tor Langbach, expert i Bergwallkommissionen.
Före detta advokat, domare och generaldirektör för den norska Domstoladministrasjonen.

Cecilia Ahlström, utredningssekreterare i Bergwallkommissionen.
Domarutbildad (hovrättsassessor vid Hovrätten för Västra Sverige).

Carolina Granlund, utredningssekreterare i Bergwallkommis­sionen.
Domarutbildad (hovrättsassessor vid Hovrätten för Västra Sverige).