Artikel från Socialdepartementet

Följ utvecklingen av den sociala barn- och ungdomsvården via bloggen

Publicerad · Uppdaterad

Cecilia Grefve är nationell samordnare med uppdraget att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. I bloggen kan du följa hennes arbete.

Cecilia Grefve, närbild
-Min uppgift är att driva på utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården så att barn och unga får den hjälp och det stöd som de behöver. För detta behövs en bred dialog och en kraftsamling på alla nivåer, säger Cecilia Grefve. Foto: Sören Andersson

 

 

Cecilia Grefve ska genomföra ett femtiotal kommunbesök och föra en dialog utifrån de utmaningar och möjligheter som finns för att driva på utvecklingen. I bloggen kan du följa hennes arbete för att driva på utvecklingen.

Kraftsamling för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården