Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Klimatmöte avslutat i Bonn: Utmaningarna kvarstår men länderna eniga om vägen framåt

Publicerad

Två veckors klimatförhandlingar avslutades den 11 juni. De har denna gång framför allt bidragit till att skapa förtroende mellan länderna, något som ses som en förutsättning för en överenskommelse i Paris. Det 90-sidiga utkastet till förhandlingstext har kortats ned något. Det innebär att mycket arbete och många svåra frågor kvarstår för kommande möten.

- Vi rör oss mot ett nytt globalt klimatavtal. Förhandlingarna här i Bonn har gått frustrerande långsamt, men riktningen är tydlig och förtroendet för förhandlingsledarna och mellan parterna har stärkts. De samtal jag fört med olika länder och organisationer tyder på att alla vill nå fram till ett avtal i Paris i december, säger klimatambassadör Anna Lindstedt.

De allra flesta länder är nu överens om vilka grundläggande delar som ska ingå i det nya avtalet.Det finns också en större förståelse för vad som ligger bakom olika länders position, en kunskap som blir viktig när länderna ska enas.

Så vad händer nu? De två ordföranden, som leder förhandlingarna, har fått ländernas förtroende att ta fram en kortare förhandlingstext. Det finns önskemål från många länder att denna text ska vara kortare och tydligare inför nästa förhandlingssession i slutet av augusti. Det blir viktigt att ordförande kortar texten utan att ta bort väsentliga ståndpunkter och att länderna känner igen sig i texten.

Resultatet i Paris kommer att bestå av olika delar, där själva avtalet är en av tre centrala delar. Beslut om hur ambitionen kan ökas innan 2020 kommer också bli viktigt. Själva avtalet ska hålla i många år och alla detaljer för dess genomförande kommer inte att vara klara i år. Dessa detaljer kommer istället att utarbetas under kommande år.

Det inkommande franska ordförandskapet betonade att även om inte förtroende är ett mål i sig så såg de tre centrala förutsättningar för ett bra resultat i Paris. ”Förtroende, förtroende och så ytterligare lite förtroende.

Framgång för skogsfrågorna

Inom klimatförhandlingarna förhandlas skogsfrågor i ett system som kallas REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), där i-länder stödjer utvecklingsländer för att minska utsläpp och öka upptag av växthusgaser inom skogssektorn. Mötet i Bonn resulterade i att länderna enades om de så kallade safeguards, vilket innebär att hela det tekniska regelverket för REDD+ nu finns på plats. Det officiella beslutet kommer att fattas vid COP21 i Paris. Att slutföra regelverket för REDD+ i god tid innan Paris är en positiv utveckling i förhandlingarna då avskogning står för en betydande andel av utsläppen av växthusgaser globalt.