Innehållet publicerades under perioden

-

Aida Hadzialic har entledigats, gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Ett nytt kunskapslyft – 6500 nya utbildningsplatser redan i år

Publicerad

Idag röstade riksdagen igenom regeringens vårändringsbudget. Den innehåller bland annat ett stort kunskapslyft med satsningar på permanenta platser på universitet och högskolor, komvux/yrkesvux och folkhögskolor. Bara under hösten 2015 tillkommer 6500 nya utbildningsplatser som ger fler människor möjlighet att utbilda, omskola och vidareutbilda sig. Framöver finns ännu högre ambitioner för långsiktiga satsningar på all form av utbildning för vuxna.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 – Vuxenutbildningen är central för att människor ska få jobb, att Sveriges ekonomi ska kunna växa och att landets konkurrenskraft ska hålla in i framtiden, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister, Aida Hadzialic.

Kunskapslyftet är centralt för regeringens mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. En kraftigt utbyggd vuxenutbildning ger fler möjlighet att fullfölja gymnasiet vilket många gånger är en förutsättning för att få jobb. Det möjliggörs genom fler platser på komvux och folkhögskolor. Kunskapslyftet skapar också möjlighet för människor att få den kompetens som företagen och välfärden eftersöker. Här har bland annat yrkesvux och yrkeshögskolan en viktig roll.

I vårändringsbudgeten får regeringen möjlighet att återkomma med de satsningar som stoppades vid budgetomröstningen i höstas. I budgetförslaget för 2016 finns även möjlighet att ta upp den stoppade satsningen på yrkeshögskolan och regeringen återkommer därför om även det i höst.