Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Flygvapnet i samnordisk övning

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 2 juni flygövningen Arctic Challenge Exercise 15 (ACE 15) som genomförs i norra Norge, Sverige och Finland. Övningen syftar till att flertal nationer ska samöva i sammansatta styrkor.

Flygövningen ACE genomförs inom ramen för det nordiska samarbetet och det övningsavtal om gemensamma övningar (Cross Border-training) som finns mellan de nordiska länderna. Övningen hölls i denna form första gången för två år sedan och är planerad att genomföras vartannat år. Vid sidan av Sverige, Norge och Finland deltar sex andra länder i övningen med totalt 115 flygplan.

Övningssamarbeten som dessa är viktiga för att utveckla flygvapnets förmåga. Regeringen har betonat betydelsen av i den försvarspolitiska inriktningspropositionen 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020.

- Övningar av denna omfattning och under realistiska förhållanden ökar den operativa förmågan hos våra svenska förband och förbättrar möjligheten att genomföra insatser tillsammans med andra, säger Peter Hultqvist.