Första mötet med expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutssons expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan har idag haft sitt första möte. Gruppen består av personer med olika bakgrund och erfarenheter och de har gett sina perspektiv på vilka strukturer som styr tillträdet till- och arbetssätt i högskolan.

Expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson med expertgruppen för ökad jämställdhet i högskolan Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

På kommande möten kommer gruppen att diskutera styrning och ledarskap, forskningsfinansiering och karriärvägar, och könsbundna studieval. Nästa möte kommer att behandla normer och värderingar.