Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Artikel från Näringsdepartementet

Höghastighetståg för fler bostäder och jobb

Publicerad

Nya stambanor för höghastighetståg är en viktig satsning för att knyta ihop Sverige, för att bygga starkare arbetsmarknadsregioner och därmed bidra till fler arbetstillfällen och bostäder. Det uttryckte infrastrukturminister Anna Johansson och bostad-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan när de besökte Sverigeförhandlingens seminarium under Almedalsveckan.

Infrastrukturministern och bostad-, stadsutvecklings- och it-ministern talar vid ett seminarium som Sverigeförhandlingen håller i.
Infrastrukturminister Anna Johansson och bostad-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan. Foto: Regeringskansliet.

HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, regeringens utsedda förhandlare, berättade om utredningens uppdrag som är ett genomförande av nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö. I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår även att titta på olika finansieringsalternativ. Ett sådant alternativ kan vara att kommuner blir medfinansiärer då nya stambanor ger flera effekter i form av bland annat ökat bostadsbyggande och fler arbeten.

Anna Johansson betonade att staten har det övergripande ansvaret för finansieringen men att även andra alternativ behöver ses över.

Mehmet Kaplan berättade om regeringens arbete inom bostadspolitiken. I regelförenklingsarbetet, som är själva grunden, öppnar regeringen upp ett nytt spår  – spår två som är ett investeringsstöd till kommuner för att bygga fler bostäder.

Det handlar inte bara om att bygga fler bostäder utan också om att bygga rätt. Båda ministrarna betonade vikten av att hitta den bästa lösningen och att byggandet måste ske med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i fokus.

Regeringen har nyligen fått Sverigeförhandlingens första delbetänkande. Anna Johansson flaggade för att det eventuellt kommer att bli en del justeringar i Sverigeförhandlingens uppdrag.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.