Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Organisationer stöder regeringens tobakspolitik

Publicerad

–Arbetet med att inom en generation sluta de påverkbara hälsoklyftorna är ett av regeringens mest angelägna. Det är ett ambitiöst mål och vi behöver göra insatser inom en rad olika områden, inte minst inom tobakspolitiken, sa folkhälsominister Gabriel Wikström när han den 1 juni tog emot listor med 10 000 namnunderskrifter till stöd för regeringens tobakspolitik.

Foto: Regeringskansliet

Den 31 maj firades World No Tobacco Day. I samband med dagen lämnade elva intresseorganisationerna den 1 juni en lista till förmån för ”Tobacco End Game”, med över 10 000 underskrifter. Gabriel Wikström tog emot stödlistorna och berättade för organisationerna om regeringens arbete.

– Jag är glad över att få ta emot dessa listor och ser fram emot att tillsammans fortsätta arbetet med att skapa jämlikhet i människors hälsa, sa Gabriel Wikström.

Tilläggsdirektiv om rökfria miljöer, exponeringsförbud och neutrala paket

Den 19 februari gav regeringen ”Utredningen om ett genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv ”ett tilläggsdirektiv med uppgiften att utreda:

  • fler rökfria miljöer
  • exponeringsförbud och
  • neutrala paket.

Det är första gången på 10 år som en regering tar nya steg i det tobakspreventiva arbetet. De uppvaktande organisationerna stödde vid mötet regeringens initiativ.

Fakta: Organisationer som stöder regeringens tobakspolitik

Tobacco Endgame är en satsning där anslutna organisationer riktar en uppmaning till Sveriges politiker att sätta ett slutdatum för rökning i Sverige och att ta fram en plan för hur man ska nå det målet. De uppvaktande organisationerna var:
-VISIR
-Tobaksfri duo
-Hälsoäventyret Uppsala
-Tobaksfakta
-Tobak eller Hälsa
-Lärare mot Tobak
-KSAN
-Tandläkarförbundet
-Yrkesföreningar mot Tobak
-Sluta Röka Linjen
-Tandläkare mot tobak