Ministrar diskuterade sysselsättning och hälsa i EU

Publicerad

EU:s arbetsmarknadsministrar antog riktlinjer för medlemsländernas sysselsättningspolitik på rådsmötet i Luxemburg den 17-18 juni. Dessutom kom hälsoministrarna överens om nya regler för medicintekniska produkter. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och statssekreterare Pernilla Baralt deltog i mötet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på rådsmöte i Luxemburg
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson med polske kollegan på rådsmöte i Luxemburg den 17-18 juni. Foto: Europeiska unionens råd

Arbetsmarknadsministrarna höll en policydebatt om Europeiska planeringsterminen,  med ett särskilt fokus på de landspecifika rekommendationerna från EU-kommissionen till medlemsländerna. Rådet antog riktlinjer för medlemsländernas sysselsättningspolitik som ska godkännas på EU-toppmötet i slutet av juni.

Sverige lyfte på mötet bland annat fram vikten av mer och rättvis rörlighet på arbetsmarknaden.

-  Rörlighet mellan jobb och goda villkor på arbetsmarknaden är av största vikt för att skapa tillväxt i EU, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Jämställdhetsfrågor diskuterades

Rådet ställde sig bakom ordförandeskapets slutsatser om lika inkomstmöjligheter för kvinnor och män i syfte att minska pensionsklyftan mellan könen.

Hälsopolitik på dagordningen

Rådet kom också överens om nya regler för hur medicintekniska produkter, såsom till exempel höftleder, hjärtklaffar och pacemaker, får släppas ut på marknaden.  Det främsta syftet är att öka patientsäkerheten.

I höst förväntas rådet inleda förhandlingar med Europaparlamentet om en slutlig överenskommelse om medicintekniska produkter.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Kommenterad dagordning för EPSCO 9-10 december