Peter Hultqvist talade på försvarsindustriseminarium i Stockholm

Försvarsminister Peter Hultqvist inledningstalade den 3 juni på det svensk-amerikanska industriseminariet i Stockholm. Seminariet, som hålls vart fjärde år, diskuterar bland annat den aktuella säkerhetspolitiska situationen i norra Europa, materielbehov i de svenska och amerikanska försvarsmakterna.


Peter Hultqvist talar på svensk-amerikanska försvarsindustriseminariet
Peter Hultqvist talar på svensk-amerikanska försvarsindustriseminariet i Stockholm. Foto: Annelie Gregor/Regeringskansliet

I sitt anförande beskrev Hultqvist den kompetens inom de produktområden som Sverige, trots att vi är ett litet land, besitter. Han pekade också på att samarbetet mellan länderna och den transatlantiska länken är viktigt och att han hoppas på ett fördjupat samarbete.  - Denna typ av seminarier är ett bra exempel på nätverksskapande aktiviteter som kan hjälpa båda länderna att hitta nya kontakter och områden att samarbeta runt, säger Hultqvist.