Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Rådsmöte om sysselsättning och hälsa

Publicerad

Ministrarna i EU med ansvar för sysselsättning ska diskutera genomförandet av medlemsländernas sysselsättningspolitik. Även jämställdhet och hälsofrågor ska diskuteras på rådsmötet i Luxemburg den 18-19 juni. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och statssekreterare Pernilla Baralt deltar.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid tidgare rådsmöte i Bryssel.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid tidigare rådsmöte i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Rådet förväntas diskutera den så kallade europeiska planeringsterminen 2015 och genomförandet av EU-ländernas sysselsättningspolitik.

Arbetsmarknadsministrarna ska godkänna sysselsättningsdelen av EU-kommissionens landspecifika rekommendationer. I slutet av juni ska stats- och regeringscheferna anta rekommendationerna på EU-toppmötet.

Varje år i april överlämnar  EU-länderna sina nationella reformprogram till EU-kommissionen. Reformprogrammen redogör för genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken.

De rekommendationer som kommissionen därefter ger medlemsländerna ingår i EU:s ekonomisk-politiska samordning, den så kallade europeiska terminen, och ska uppmuntra till en ansvarsfull ekonomisk politik i EU-länderna.

Förhandlingar om nya regler för medicintekniska produkter

På den andra mötesdagen ska rådet diskutera hälso- och sjukvårdsfrågor. Rådet ska nå en överenskommelse om nya regler för hur medicintekniska produkter, såsom hjärtklaffar och pacemaker, får släppas ut på marknaden.

EU-kommissionen har föreslagit en modernisering av  nuvarande regler, bland annat för att täcka vissa hål i lagstiftningen och stödja innovation och konkurrenskraft. Men framförallt är ambitionen att främja patientsäkerheten.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Kommenterad dagordning för EPSCO 9-10 december