Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-
Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen inrättar nytt forum för stärkt dialog och samverkan med regionala aktörer

Publicerad

Idag har regeringen beslutat att inrätta ett forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft för perioden 2015–2020. Forumet ska bidra till en stärkt dialog och samverkan om strategiskt viktiga frågor för den regionala utvecklingen i hela landet.

  • Statssekreterare Elisabeth Backteman talar på forumet för hållbar regional tillväxt

    Statssekreterare Elisabeth Backteman talar om jobb, tillväxt, miljö och jämställdhet på första mötet inom forumet för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft för perioden 2015–2020.

    Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  • Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi

    Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi.

    Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Regeringens nya forum samlar regionala företrädare på både politisk nivå och tjänstemannanivå från landets alla län. En viktig del i forumet är också att involvera relevanta statliga myndigheter som är centrala i genomförandet av insatser i det regionala tillväxtarbetet.

Den 27 maj samlades regionala politiska representanter från hela landet för ett första möte inom forumet. Vid mötet betonade Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, vikten av att den nationella och regionala nivån krokar arm i genomförandet av politiken:

– Regeringen har ambitiösa målsättningar för den här mandatperioden – både vad gäller jobb, tillväxt, miljö och jämställdhet. För att vi ska lyckas behöver hela landet bidra i dialogen om hur vi kan fortsätta utveckla konkurrenskraftiga och attraktiva regioner.

Vid mötet deltog bland annat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson samt gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic för att diskutera kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor med den regionala nivån.

Här lyfte de regionala aktörerna bland annat validering som ett viktigt verktyg för att synliggöra kompetens och öka matchningen på arbetsmarknaden. Under eftermiddagen deltog Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi, för dialog kring regeringens nyligen aviserade regionreform. Deltog gjorde också Pontus Ekerljung, politiskt sakkunnig hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, som talade om bredband.

Alla dessa frågor är av stor vikt för jobb och en hållbar regional tillväxt – där forumet utgör en strategiskt viktig arena för en fördjupad nationell-regional dialog.