Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Miljödepartementet

Riksdagsseminarium om Storbritanniens och Tysklands erfarenheter på klimat- och energiområdet

Publicerad

Den 3 juni höll Energikommissionen och Miljömålsberedningen ett gemensamt seminarium om vad vi kan lära oss från Storbritanniens klimatlag och Tysklands energiomställning.

Om seminariet

Den svenska regeringen har gett Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och en handlingsplan som leder Sverige i riktning mot att bli ett kolsnålt samhälle med 2050 som slutmål. Samtidigt arbetar Energikommissionen med att identifiera vägar framåt med ambitionen att nå en långsiktig blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken inför framtiden. Vid seminariet den 3 juni deltog talare från Storbritannien och Tyskland för att dela med sig av lärdomar från deras erfarenheter av motsvarande arbete.

Från Storbritannien deltog Baronessan Bryony Worthington, parlamentsledamot för Labour i överhuset, och Adrian Gault, chefsekonomen för Climate Change Committee. Från Tyskland deltog Dr. Patrick Graichen, VD Agora-Energiwende, och Dr. Ursula Fuentes Hutfilter, enhetschef vid Ministeriet för miljö, naturskydd, byggnation och kärnkraftsäkerhet.

Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman var moderator. Seminariet hölls på engelska. Se seminariets olika delar nedan.

Energiminister Ibrahim Baylan, ordförande för Energikommissionen, inleder seminariet

The UK Climate Change Act from a political point of view; creedence and progress.
Baroness Bryony Worthington, parlamentsledamot i överhuset i Storibritannien.

An economic view on the Climate Change Act.
Adrian Gault, Chief Economist, Climate Change Committee

Questions and discussion. Moderator: Anders Wijkman

The German Energiwende; Experiences so far and lessons for the future.
Dr. Patrick Graichen, VD Agora-Energiwende

Climate Road Map 2050 for Germany.

Dr. Ursula Fuentes Hutfilter enhetschef vid Ministeriet för miljö, naturskydd, byggnation och kärnkraftsäkerhet i Tyskland.

Questions and discussion. Moderator: Anders Wijkman

Closing remarks av moderator Anders Wijkman, Miljömålsberedningens ordförande