Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Statens bolag ska leda vägen för innovation, digitalisering och hållbart företagande

Publicerad

På eftermiddagen den 17 juni pekade närings- och innovationsminister Mikael Damberg ut färdriktningen för de statliga bolagen. Drygt 250 deltagare, ordförande, ledamöter och vd:ar i de statliga bolagen, hade samlats för det årliga styrelseseminariet.

Mikael Damberg berättar om regeringens inriktning för de statliga bolagen.
Mikael Damberg berättar om regeringens inriktning för de statliga bolagen för de drygt 250 deltagarna på årets styrelseseminarium. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

Mikael Damberg inledde sitt anförande med att påminna om regeringens övergripande mål: att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Han lyfte fram att vägen dit går via regeringens jobbagenda, vilket innebär en aktiv näringspolitik. En näringspolitik som de statliga bolagen är en integrerad del av. Ministern tryckte på att svenska företag, både våra stora börsbolag och vår glödheta startup-scen, ska vara ledande.  

– Vi ska konkurrera med kreativitet och inte låga löner. Jag vill se en nyindustrialisering av Sverige och jag är övertygad om att vi kan vara ett ledande produktionsland högt uppe i förädlingskedjan. Jag vill att svenska företag ska ses som föregångare inom hållbart företagande. Och jag vill att vi ska ta ledartröjan i digitaliseringen, sa Mikael Damberg.

Regeringens mål är att det i varje styrelse ska vara minst 40 procent av varje kön. Styrelserna i de statliga bolagen är jämställda och denna bolagsportfölj kan tjäna som inspiration för andra bolagsgrupper. 49 procent av styrelseledamöterna, inklusive ordförandena, är kvinnor i bolag som är helägda av staten.  46 procent av ordförandena är kvinnor, en ökning med 5 procent på ett år.

Mikael Dambergs förväntningar på de statliga bolagen är höga:

– Jag vill att ni genom samverkan ska göra hela näringslivet starkare, mer innovativt och lönsamt, avslutade närings- och innovationsministern.

Styrelseseminariet 2015

Temat för dagen var innovation, digitalisering, hållbart företagande – för ett näringsliv i framkant. Hur kan de statliga bolagen dra nytta av innovation och digitalisering för att nå en hållbar utveckling och tillväxt? Och vilka krav ställer det på styrelserna i de statliga bolagen? Bland andra deltog närings- och innovationsministerns statssekreterare Eva Lindström och Darja Isaksson, ledamot i regeringens nationella Innovationsråd.