Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Sverige och Rumänien samarbetar på det sociala området

Publicerad Uppdaterad

Fredagen den 5 juni 2015 besökte barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér Bukarest och undertecknade ett samarbetsavtal på det sociala området med Rovana Plumb, Rumäniens minister för arbete, familj, socialt skydd och äldre.

Statsrådet Åsa Regnér sitter vid ett skrivbord och skriver under ett avtal tillsammans med ministerkollega Rovana Plumb från Rumänien.
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och hennes rumänska ministerkollega Rovana Plumb undertecknar det gemensamma avtalet. Foto: Regeringskansliet

Samarbetsavtalet fokuserar på att värna rättigheter och stöd till utsatta, inte minst barn och unga. Det handlar om utbyte av kunskap, erfarenheter, goda exempel och framtida projekt för att förbättra livet för medborgarna.

- Dagens avtalsskrivning är en byggsten i ett paket som omfattar initiativ i Sverige, EU och Rumänien. Genom utbyte av kunskap, erfarenheter och goda exempel samt underlätta ideella organisationers arbete kan vi förbättra livet för utsatta människor, säger Åsa Regner, ansvarig minister.

Vid besöket i Bukarest deltog även statssekreterare Pernilla Baralt och Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EES-medborgare.

Samarbetet inleddes i januari i Stockholm

Syftet var att följa upp det möte som var i Stockholm i januari då minister Rovana Plumb besökte Åsa Regnér och inledde ett samarbete kring frågor om social utsatthet. Samtalen handlade bland annat om behovet av framgångsrika arbetsmetoder och en önskan om en ökad samordning mellan civilsamhället, kommunerna och staten. Vid besöket i januari, där även socialförsäkringsminister Annika Strandhäll deltog, kom ministrarna överens om att utarbeta det samarbetsavtal som nu har undertecknats

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.