Innehållet publicerades under perioden

-

Kristina Persson har entledigats, minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-
Artikel från Statsrådsberedningen

Framtidsministern blickade framåt i Almedalen

Publicerad

Kristina Persson presenterade regeringens pågående framtidsarbete på ett seminarium i Almedalen den 30 juni.

Foto på Kristina Persson i Almedalen
I Almedalen den 30 juni presenterade Kristina Persson regeringens pågående framtidsarbete. Foto: Victor Svedberg

Syftet med seminariet var att berätta om regeringens framtidsarbete. Det var också ett tillfälle att beskriva det analysarbete som ingår i framtidsministerns uppdrag.

Under seminariet gavs allmänheten och andra intressenter möjligheten att ta del av hur regeringen arbetar vidare med framtidsfrågorna. Frågor som kännetecknas av att de är långsiktiga och horisontella; att de spänner över flera politikområden.

En synpunkt som kom fram under seminariet var att det inte behöver finnas någon motsättning mellan frågor som handlar om grön omställning, jobb och konkurrenskraft. Det skriver framtidsministern under på.

– Det gäller att se att grön omställning är en ny väg till fler jobb och mer konkurrenskraft. Det här är något som näringslivet har fått upp ögonen för och bejakar, säger Kristina Persson.

Den nya teknikutvecklingen skapar och ställer stora krav på förändringar på arbetsmarknaden, utbildningsområdet och på områden som rör investeringar i infrastruktur.

– Sverige har stora chanser att växa ytterligare inom de nya områdena som använder datorisering, Internet och kommunikationsverktyg och vara fortsatt framgångsrika på dem. Genom politiken behöver vi stötta och hantera de förändringar som sker på arbetsmarknaden på längre sikt, säger framtidsminister Kristina Persson.

Analysgrupperna har hunnit halvvägs. Den första tiden har de planerat och valt ut vad de ska arbeta med. Nu är de i genomförandefasen där de hunnit halvvägs med de flesta av delrapporterna.  De kommer att leverera sina resultat i mars 2016.

Närmast i framtidsministerns arbete efter veckan i Almedalen väntar ett möte med Kinas ambassadör. Under mötet planeras det bland annat att föras ett samtal om det globala samarbetet om FN:s hållbarhetsmål.

Fakta om analysgruppernas uppdrag

Analysgrupperna som har kopplats till framtidsministern ska komma med förslag på lösningar på vilka utmaningar som Sverige står inför på längre sikt när det gäller den gröna omställningen, arbetsmarknaden i framtiden och den globala samverkan.