Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Artikel från Näringsdepartementet

Incitament ska öka bostadsbyggandet

Publicerad

Mehmet Kaplan talade om vad regeringen vill göra för att bygga fler bostäder i Sverige på flera seminarier under Almedalsveckan. I regeringens bostadspolitik har regelförenklingsarbetet varit själva grunden. Nu lägger regeringen till ett ytterligare spår – ett investeringsstöd till kommunerna.

Foto på Mehmet Kaplan på SABO:s seminarium i Almedalen.
Mehmet Kaplan på SABO:s seminarium i Almedalen. Foto: Regeringskansliet.

Regeringen satsar 6,7 miljarder kronor i ett bostadspolitiskt paket per år varav 3,2 miljarder ska gå till att bygga små, klimatsmarta och billiga hyresrätter. Det förväntas ge ungefär 15 000 klimatsmarta hyresrätter för unga och studenter per år.

– Bostadsbristen är ett av Sveriges största hinder för tillväxt och utveckling. Särskilt utsatta är unga och studenter och de som har det ekonomiskt tufft. Därför ökar vi nu takten, säger Mehmet Kaplan.

Mehmet Kaplan poängterade också att det måste finnas incitament, så som det bostadspolitiska stödpaketet. Ett annat initiativ som förväntas påverka bostadsbyggandet positivt är införandet av stadsmiljöavtal, där staten bidrar till kollektivtrafikutbyggnad mot att kommunen gör en motprestation, t.ex. planlägger för bostäder.

Artikel: Stimulans för ökat byggande

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.