Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Iran på dagordningen för EU:s utrikesministrar

Publicerad

Den historiska överenskommelsen om Irans kärntekniska program kommer att tas upp för diskussion när EU:s utrikesministrar möts i Bryssel den 20 juli. Därutöver behandlas Tunisien, Mellanöstern och EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati. Utrikesminister Margot Wallström deltar i mötet.

Margot Wallström i Bryssel
Utrikesminister Margot Wallström och EU:s höga representant Federica Mogherini vid ett tidigare utrikesministermöte. foto: Europeiska unionens råd

Regeringen anser att en överenskommelse om den kärntekniska frågan i Iran är den enda långsiktigt hållbara. En överenskommelse som garanterar och visar att det kärntekniska programmet uteslutande är av fredlig karaktär undanröjer ett konkret hot, bidrar till regional stabilitet och underlättar ökat utbyte och en bredare dialog mellan EU och Iran.

Likaså är det fortsatt lika viktigt att bevaka och försöka påverka den svåra situationen för mänskliga rättigheter i landet.

Tunisien

Utrikesministrarna kommer att diskutera utvecklingen i Tunisien och hur EU kan stödja landet efter terroristattackerna i Sousse i slutet av juni. Regeringen värnar om Tunisiens demokratiska utveckling fortsätter och ställer sig bakom ett ökat EU-stöd till landet.

Mellanöstern

Regeringen välkomnar diskussionen och det engagemang som EU:s höga representant Federica Mogherini visar i frågan. Regeringen anser att EU bör uppmana parterna att återuppta meningsfulla fredsförhandlingar och avstå från handlingar som försvårar en tvåstatslösning.

EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati

Rådet förväntas anta handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati i EU:s externa relationer 2015-2019.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Kommenterad dagordning för EPSCO 9-10 december

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC