Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Klimatseminarium i Almedalen: Näringslivet spelar en viktig roll

Publicerad

Om mindre än ett halvår träffas världens länder i Paris för att besluta om ett nytt globalt klimatavtal. Näringslivet spelar en avgörande roll för att minska utsläppen av växthusgaser. Vilka möjligheter har näringslivet i Sverige att ta en ännu större roll i detta arbete? Dessa frågor diskuterades på Miljö- och energidepartementets seminarium ”Näringslivets roll före och efter klimatmötet i Paris” den 1 juli, under Almedalsveckan.

 • Klimat- och miljöminister Åsa Romson talar om vikten av att få ett globalt ramverk på plats inför FN:s klimattoppmöte i Paris i december.

  Klimat- och miljöminister Åsa Romson talar om vikten av att få ett globalt ramverk på plats inför FN:s klimattoppmöte i Paris i december.

  Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

 • Paneldiskussion om näringslivets roll före och efter klimatmötet i Paris 2015.

  Paneldiskussion om näringslivets roll före och efter klimatmötet i Paris 2015. Från vänster; Soledad Pinero Misa, moderator; Christina Båge-Friborg, hållbarhetschef Sandvik; Peter Wallin, ekonomi- och finansdirektör, Skanska; Per Klevnäs, projektledare New Climate Economy, SEI; Åsa Romson, klimat- och miljöminister och Niklas Gustavsson, miljödirektör, Volvo Group.

  Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

 • Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

Intervju med Åsa Romson

Filmad intervju med Åsa Romson efter seminariet i Almedalen.

På seminariet diskuterades förutsättningarna inför ett nytt globalt ramverk för klimat som ska beslutas på FN:s möte COP21 i Paris i december 2015. Klimat- och miljöminister Åsa Romson sa att Sverige ska vara drivande inom EU och visa på konkreta handlingar på hemmaplan.

Per Klevnäs, projektledare på Stockholm Environment Institute (SEI) berättade om det internationella forskningsprojektet New Climate Economy (NCE). Han gav några konkreta rekommendationer till näringslivet från en rapport som detta projekt gav ut förra året och som bland annat handlade om resurseffektivitet och nya modeller för finansiering och investeringar i infrastruktur. Inom kort kommer NCE att presentera en uppföljande rapport. Syftet är att visa att omställning till en grön ekonomi kan ha positiva effekter på ekonomisk utveckling, jobbskapande och fattigdomsbekämpning och att dessa positiva effekter förstärks och blir mer kostnadseffektiva om länder samarbetar. Det är framförallt nödvändigt att de mycket stora investeringar (uppskattningsvis 90 billioner dollar) som under alla omständigheter måste göras globalt i infrastruktur under de kommande 15 åren utformas så att de skapar en bättre tillväxt i kombination med lägre utsläpp.

På seminariet deltog också Niklas Gustavsson från Volvo Group, Peter Wallin från Skanska och Christina Båge-Friborg från Sandvik. Vid en paneldiskussion lyftes flera intressanta exempel från näringslivets arbete för att utveckla mer hållbara lösningar i syfte att nå klimatmålen. Ett sådant exempel är elektrifieringen av busstrafiken i Göteborg med bland annat möjligheten att ha busshållplatser inomhus i anslutning till bibliotek, köpcentra etc. Ett annat är utvecklingen av tunga maskiner som är väsentligt mindre energi- och resurskrävande än vad de hittills varit.

- Det finns ett positivt momentum inför Paris där företagen är viktiga. Vi politiker hittar inte på nya affärsmodeller eller utvecklar nya produkter, det är näringslivet bäst på, men vi kan ge bra förutsättningar för arbetet, sa klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Åsa Romson underströk att näringslivet har en central roll i utvecklingen av det hållbara samhället, och att det är näringslivet som ska utveckla de produkter och system som gör det möjligt att minska utsläppen.

- Alla tycker vi om tävling och just nu tävlar vi mot klockan. Under tiden tävlar vi mot varandra för att konkurrera om sunda och hållbara lösningar inför de kommande klimatförhandlingarna, sa Åsa Romson avslutningsvis.