Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Regeringen tillsätter en utredning för att stärka hyresgästernas ställning

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att utreda frågor om hyra av lägenhet. En viktig del i uppdraget är att undersöka om hyresgästernas ställning bör stärkas. Riksdagsledamoten Agneta Börjesson har utsetts till särskild utredare.

Foto: Regeringskansliet

För att hyresrätten ska vara en attraktiv och trygg boendeform i framtiden behöver hyresgästernas ställning stärkas. Därför har regeringen beslutat att se över reglerna kring hyresrätter och uthyrning av bostäder. Det skriver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan i en debattartikel i dag.

I uppdraget ingår att utredaren ska:

  • Utreda om det finns brister i förvaltningen av hyreslägenheter och om det behövs ändringar för att komma till rätta med bristerna. I det ingår bland annat att utvärdera konsekvenserna av att förvärvslagen avskaffades.  
  • Ta ställning till om hyresgästernas inflytande vid ombyggnad av hyreslägenheter bör stärkas. I uppdraget ingår också att ta ställning till om principerna för den rättsliga prövningen bör ändras för att stärka hyresgästernas inflytande.
  • Se över frågor om privatpersoners uthyrning av bostäder. Utredaren ska bedöma hur en lämplig avvägning mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen bör se ut och ta ställning till om hyresgästernas ställning bör stärkas.

En annan del av uppdraget avser frågan om hur hyresgäster kan sägas upp för att undvika att kriminella grupperingar bedriver skadlig verksamhet från lägenheten.

I utredarens uppdrag ingår också att utreda om förfarandet vid uppsägning av lokaler, till exempel butiks- eller kontorslokaler, kan göras mer effektivt. Dagens regler är komplicerade och nackdelar med dem har uppmärksammats.

Utredaren ska även se över en fråga om hur hyresavtal kan sägas upp av hyresgästen när hyresvärden vägrar att samtycka till en begäran om att få överlåta lokalen.

Utredaren Agneta Börjesson ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 februari 2017.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.