Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Stor efterfrågan på Supermiljöbilspremien

Publicerad

Försäljningen av supermiljöbilar har tagit fart sedan 2014 och hittills under 2015 har efterfrågan på supermiljöbilar överstigit förväntningarna.

Anslaget för supermiljöbilspremien har tagit slut även tidigare år. En del av anslaget för 2015 på 215 miljoner kronor har använts för utbetalningar av premier till supermiljöbilar som sålts under 2014. Alla som söker medel under året kommer att få sina ärenden hanterade av Transportstyrelsen och premien kommer att betalas ut antingen från innevarande års medel eller nästa års anslag.

Supermiljöbilspremien är en temporär åtgärd för att stimulera introduktionen av bilar med låga koldioxidutsläpp, som elbilar och laddhybrider. Regeringen avser att ersätta supermiljöbilspremien med ett bonus-malus-system från 1 januari 2017 som innebär att mer miljöanpassade fordon premieras vid inköpstillfället genom en bonus, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt (malus).