Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Sverige ordförande för internationellt innovationsnätverk

Publicerad

Från den 1 juli 2015 till 30 juni 2016 är Sverige ordförande för Eureka. Eureka är ett internationellt nätverk vars syfte är att främja transnationella samarbetsprojekt inom marknadsnära forskning och utveckling.

Svenska ordförandeskapets logotyp med Sveriges flagga och Eurekas logotyp.
Svenska ordförandeskapets logotyp. Regeringskansliet/Vinnova.

– Sett till den senaste Innovation Scoreboard går det bra för Sverige, men vi behöver fortsatt stärka vår förmåga att skapa innovationer till nytta för företag och samhälle. För att Sverige, som ett litet exportberoende land, ska behålla sin konkurrenskraft är det viktigt att delta i internationella forsknings- och innovationsnätverk. Eureka-nätverket möjliggör internationella samarbeten mellan näringsliv, akademi och forskningsinstitut i drygt 40 länder och ger tillgång till lika många marknader, säger närings- och innovationsministerns statssekreterare Oscar Stenström. 

Tre huvudprioriteringar

Sverige har tre huvudprioriteringar under ordförandeskapet: att utveckla nya verktyg för internationella FoU-samarbeten med parter som inte är medlemmar i nätverket, att skapa en plattare och mer effektiv organisation och att fördjupa Eurekas roll inom den europeiska innovationspolitiken.

Utgångspunkten för Sveriges prioriteringar är EUREKA2020 Strategic Roadmap som antogs av nätverket under Norges ordförandeskap 2014. EUREKA2020 Strategic Roadmap innehåller ett antal mål och åtgärdspunkter som ska vara genomförda av nätverket år 2020.

Utöver dessa prioriteringar har Sveriges ordförandeskap som mål att transparens, öppenhet, förenkling och effektivitet ska genomsyra arbetet.

Ordförandeskapet i praktiken

Ordföranderollen innebär bland annat att Sverige representerar nätverket utåt, leder arbetet i Eurekas olika grupperingar och övervakar verksamheten vid Eureka-sekretariatet. Sverige tar över ordförandeskapet den 1 juli 2015 och lämnar det vidare till Spanien den 30 juni 2016.

Under ordförandeskapsåret arrangerar det svenska ordförandeskapet tre större lednings- och beslutsmöten. Dessa genomförs i Göteborg, Malmö och Stockholm. Dessutom genomför det svenska ordförandeskapet ett EUREKA Innovation Event den 26-28 april 2016 i Stockholm med fokus på ”Smart Cities - Sustainable & Attractive Communities” där också EUREKA Innovation Award kommer att delas ut.

Det är Regeringskansliet, tillsammans med Vinnova (Verket för innovationssystem), som genomför ordförandeskapet.

Eurekas mål och nyttan för Sverige

Eurekas övergripande mål är att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden. Nätverket är av stort intresse för svensk industri då det möjliggör samarbeten över nationsgränserna. Eureka är Vinnovas viktigaste instrument för internationalisering av små och medelstora företag inom marknadsnära FoU.

Eurekas historia

Eureka bildades vid ett ministermöte i Paris i juni 1985 där ministrar från 17 europeiska stater samt EU-kommissionen deltog. Eureka har idag vuxit till 40 medlemsländer, samt EU-kommissionen. Dessutom är Sydkorea, Kanada och Sydafrika associerade medlemmar. Eureka firar 30 år i år.