Isabella Lövin: ”Historiskt att vi lyckats enas”

Under torsdagens pressfika med regeringen talade biståndsminister Isabella Lövin om den så kallade Post 2015-agendan, och de framsteg som nåtts. Världens länder har nu kunnat enas om 17 globala utvecklings- och hållbarhetsmål på tjänstemannanivå.

  • Biståndsminister Isabella Lövin.

    Biståndsminister Isabella Lövin.

    Foto: Charlotte Lundqvist/Regeringskansliet

  • Regeringen sommarfikar tillsammans med pressen.

    Regeringen sommarfikar tillsammans med pressen.

    Foto: Tobias Vestergren/Regeringskansliet

Post 2015 kallas arbetet med att formulera nya globala utvecklings- och hållbarhetsmål som tar vid efter att millenniemålen går ut 2015. De nya målen sträcker sig till 2030. 17 mål och 169 delmål är formulerade. Bland annat är målsättningen att all form av fattigdom och hunger ska utrotas överallt, jämställdhet mellan kvinnor och män ska uppnås och akuta åtgärder för att hindra klimatförändringarna ska tas.

Arbetet för att formulera de 17 målen har pågått i tre år. Målen kommer formellt antas vid en högnivåkonferens i New York 25-27 september, men redan söndagen 2 augusti skedde ett genombrott: förhandlingarna roddes i land på tjänstemannanivå. Detta efter två veckors mycket intensiva slutförhandlingar.

Att alla FN:s medlemsstater lyckats enas om en så bred utvecklingsagenda är historiskt, menar Isabella Lövin:

– Det ger väldigt stort hopp för framtiden, säger biståndsministern.

Sverige pådrivande i kontroversiella frågor

– Vi har bevakat områden som har varit relativt kontroversiella när det gäller klimat och miljö och jämställdhet och sexuella rättigheter och hälsa. Även när det gäller kvinnors ekonomiska rättigheter har vi fått in starka skrivningar som Sverige är författare till, säger biståndsministern.

– Det finns också mycket som inte är med tack vare Sverige. Bland annat en skrivning om att kärnfamiljen är grunden för all hållbar utveckling, säger biståndsministern vidare.

Jämställdhet och miljöaspekter en viktig del av utvecklingen

Att Sverige fått igenom starka skrivningar om jämställdhet betyder också att jämställdhet tydligare kunnat kopplas till utveckling. Biståndsminister Isabella Lövin menar att det är centralt för att kunna uppnå de hållbara utvecklingsmålen:  

– Nu finns det ett erkännande som säger att om halva jordens befolkning inte får vara med, är hållbar utveckling inte möjlig. Om kvinnors potential och kapacitet inte utvecklas, så kommer vi aldrig kunna uppnå de hållbara utvecklingsmålen. Det är väldigt klart och uttalat i några av de första styckena i texten. Det är en stor framgång, säger biståndsministern.

Det är även viktigt att miljöaspekterna är så starkt understrukna, menar Isabella Lövin:

– Om vi inte lyckas leva i samklang med planeten och utnyttja världens resurser hållbart, kommer vi heller inte kunna uppnå de hållbarhetsmål som handlar om tillgång till utbildning och allmän välfärd. Vi måste helt enkelt respektera naturens och planetens gränser, säger biståndsministern.

Ser positivt på det framtida arbetet

– Jag är övertygad om att det här kommer att klubbas i september. Jag är över lag positiv, och jag är framför allt övertygad om att genom att vi sätter upp de här målen, så skickar det starka signaler till näringslivet, till forskare och till civilsamhället; till alla de aktörer som kan bidra med att driva teknisk utveckling och innovation framåt, som vi behöver för att kunna uppnå målen.

Kontakt