Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Lima-Paris Action Agenda – ny plattform för näringsliv, städer och organisationer i klimatförhandlingarna

Om den globala omställningen till koldioxidsnåla och hållbara samhällen ska lyckas krävs att alla aktörer bidrar. Näringsliv, städer, investerare och intresseorganisationer har stor kapacitet att bidra till omställningen och visa på lösningar på klimatrelaterade utmaningar. Nu skapas en ny plattform för att synliggöra för världens beslutsfattare hur olika samhällsaktörer kan bidra till klimatomställningen.

Ett nytt klimatavtal är en överenskommelse mellan länder, parter. Intresset och engagemanget för att vilja bidra med lösningar på klimatfrågan finns dock hos flera andra aktörer. Peru och Frankrike har i egenskap av nuvarande och inkommande ordförande i klimatförhandlingarna startat en plattform (tillsammans med Klimatkonventionens sekretariat och FN:s generalsekretariat UNSG) där de uppmuntrar andra aktörer så som företag, städer och organisationer att skapa samarbeten och initiativ som bidrar till den globala klimatomställningen. Plattformen kallas Lima-Paris Action Agenda (eller ibland även Agenda of Solutions), och ska omfatta initiativ från såväl statliga som icke-statliga aktörer.

Det kan både handla om att synliggöra initiativ och samarbeten som aktörer redan bedriver och om att skapa nya. Denna plattform bygger också vidare på det klimattoppmöte som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon stod värd för hösten 2014.

Målet är att plattformen ska visa på konkreta åtgärder och lösningar och på så sätt skicka en positiv signal till politiker och beslutsfattare om det klimatarbete som pågår och viljan och engagemanget att arbeta tillsammans för att möta klimatutmaningen.

Lima-Paris Action Agenda kommer att pågå vid sidan av förhandlingarna den 1-8 december, med en högnivådag den 5 december. Plattformen ska stötta länder i att utforma och genomföra den nationella klimatpolitik som utgör deras bidrag till det nya klimatavtalet genom att visa på konkreta lösningar. Tanken är också att det finns mycket att lära av andra. Städer, företag och organisationer världen över ställs inför liknande utmaningar, lösningarna på många av utmaningarna finns redan men behöver spridas. Genom att samarbeta med andra aktörer över hela världen öppnas nya möjligheter till erfarenhetsutbyte, teknikutveckling och finansiering av åtgärder och projekt.

Fossilfritt Sverige - regeringens bidrag till Lima-Paris Action Agenda

Regeringen har startat initiativet Fossilfritt Sverige, där svenska aktörer ges möjlighet att synliggöra hur de bidrar till klimatarbetet. Initiativet är ett svenskt inspel till Lima-Paris Action Agenda och regeringen kommer synliggöra initiativet på olika sätt under klimatmötet COP21 i Paris.

Den svenska regeringen ser Lima-Paris Action Agenda som ett viktigt komplement till förhandlingarna och hoppas att den ska leda till stort engagemang hos näringsliv och civilsamhället. Ett brett stöd från alla delar av samhället är nödvändigt om vi ska lyckas med klimatomställningen och detta initiativ kan bidra till att sprida goda svenska exempel internationellt samtidigt som vi kan lära av andras erfarenheter.