Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Program för Innovationsrådets möte den 2 september

Publicerad

Huvudtemat för innovationsrådets möte är innovationers roll för miljö- och klimatpolitiken. Temat kommer att öppnas med en gemensam presentation av klimat- och miljöminister Åsa Romson och närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Innovationsrådet vid Harpsund
Regeringens innovationsråd leds av statsminister Stefan Löfven. Klimat och miljö är fokus för rådets tredje möte som äger rum den 2 september. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet samt ledamot i innovationsrådet, kommer därefter att fördjupa diskussionen kring innovationers roll för klimat- och miljöpolitiken.

Med anledning av dagens tema är ett antal externa gäster inbjudna till mötet för att ge olika perspektiv kring huvudtemat: Scientific Executive Director of the German Research Centre for Geosciences Reinhardt Hüttl ger mötet inblick i Tysklands erfarenheter av miljöteknik. Verksamhetsansvarige vid Cleantech Inn Richard Englund beskriver innovatörernas roll inom miljö- och klimatområdet. LRF:s viceordförande Åsa Odell beskriver tankar kring innovationer och bioekonomi.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, tar under dagen emot en statlig utredning om nationell rymdstrategi, ett ämne med tydlig koppling till klimatområdet. Hon kommer också att ta diskussionen vidare till innovationsrådets möte.  

Innovationsrådet kommer också att följa upp teman från tidigare möten. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg kommer utifrån resultatet av utredningen "Statliga finansieringsinsatser" som presenterades i juni att följa upp diskussionen om utvecklingen av statlig riskkapitalförsörjning. 

Hållpunkter för mötet 

Kl. 13.00. Innovationsrådets ordförande, statsminister Stefan Löfven, öppnar mötet. 

Programpunkter under eftermiddagen  

  • Statsrådet Mikael Damberg presentar tankar kring utvecklingen av den statlig riskkapitalförsörjning. 
  • Statsråden Åsa Romson och Mikael Damberg introducerar huvudtemat för mötet: Miljö- och klimat med fokus på innovationspolitikens roll. 
  • Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet samt ledamot i innovationsrådet, ger perspektiv på innovationers roll för klimat- och miljöfrågor. 
  • Reinhardt Hüttl, Scientific Executive Director of the German Research Centre for Geosciences, ger perspektiv utifrån Tysklands arbete med främjandet av miljöteknik. 
  • Richard Englund, verksamhetsansvarig vid Cleantech Inn, håller en presentation på temat Innovatörer inom miljöteknikområdet. 
  • Åsa Odell, viceordförande vid LRF, håller en presentation på temat bioekonomi. 
  • Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, presenterar delar av utredningen om en nationell rymdstrategi.