Artikel från Kulturdepartementet

Sprid inte hat på nätet, sprid kunskap

Publicerad · Uppdaterad

Fientliga budskap sprids i dag i hög grad på internet. Statens medieråd har samordnat Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige. Aktiviteterna har genomförts i syfte att höja kunskapen om bland annat rasism och sexism på internet med ett särskilt fokus på barn och ungdomar.

Johnny Lindqvist, expert på Statens medieråd
Johnny Lindqvist, expert på Statens medieråd Foto: Anna-Lena Ahlström

- Det är vanligt att oriktiga påståenden, halvsanningar och myter sprids, särskilt på internet, om bland annat kostnader och problem med invandring. Dessa påståenden bidrar till fördomar och ibland rent hat. Ibland händer det att våldsbejakande extremistiska grupper använder nätet för att sprida propaganda. Hat på nätet och glorifiering av våld kan vara, eller bli, ett stort problem i ungas liv.

Detta säger Johnny Lindqvist, expert på Statens medieråd, och fortsätter:

Alla kan drabbas

- Det finns ingen som står utanför. För det handlar inte bara om att man drabbas direkt, utan även indirekt. Man kan bli kränkt och ledsen av att läsa sådant som är skrivet till andra, eller jag kanske känner någon som blir utsatt och mår dåligt av det. Så näthat finns tyvärr överallt och i princip vem som helst kan råka ut för det.

Statens medieråd fick 2013 i uppdrag av regeringen att genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige. Kampanjens syfte är att höja kunskapen, särskilt hos barn och ungdomar, om rasism, sexism och liknande former av intolerans samt att få unga människor att lära sig mer om - och verka för - mänskliga rättigheter både på nätet och i det verkliga livet. Allt material är tillgängligt för fri nedladdning och spridning och alla som delar något är därmed en del av No Hate Speech Movement.

Kunskap ger bättre skydd

- Hur många som anser att de blivit utsatta på nätet har inte ändrats så värst mycket över tid. Däremot har gränserna för vad man tycker är okej på nätet flyttats, så det är svårt att riktigt se vart det är på väg. För att motverka näthat och liknande former av intolerans behövs kunskapshöjande och stärkande arbete. Det är viktigt att ha respekt för nätet som arena men framförallt förstå hur det fungerar. Det är genom kunskap som man förstår hur man kan skydda sig, säger Johnny.

Regeringen beslutade i juni 2015 att förlänga kampanjen under 2015-2016 och utveckla den till att också omfatta insatser för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Skälet till detta är att våldsbejakande extremistiska grupper använder internet och sociala medier för spridande av propaganda och annat material som glorifierar och förstärker normer kring maskulinitet och våld, våldsbejakande ideologier och terrorism. Det är viktigt att Sverige är rustat för att bemöta sådan propaganda och antidemokratiska budskap även när de sprids på internet.

Fakta om No Hate Speech Movement

No Hate Speech Movement har pågått samtidigt i fler än trettio länder. I Sverige har Statens medieråd samarbetat med bl.a. föreningen Norden, Nätaktivisterna och Diskrimineringsbyrån i Uppsala. Kampanjen startade 2013 och planeras att pågå till och med 2016.

Regeringen gav Statens medieråd i uppdrag i juni 2015 att förlänga och utveckla kampanjen till att också omfatta insatser för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stärka barns och ungdomars medie- och informationskunnighet och att stärka deras förmåga att använda sin yttrandefrihet och respektera mänskliga rättigheter. De ska även arbeta med att nå unga med kognitiva handikapp. Syftet är att förebygga bland annat rasism och sexism och att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

No Hate Speech Movement riktar sig i huvudsak till två målgrupper, dels unga 13-18 år och dels gruppen ”viktiga vuxna i ungas liv”. Dessa kan vara alla ifrån föräldrar till pedagoger, tränare och elevassistenter. Projektet har en webbplats med relevant innehåll för målgrupperna. Här kan man ladda ner affischer och foldrar och även hitta ett brett utbud av utbildnings- och metodmaterial, poddradio och information via olika sociala medier.