Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Svenskar som arbetat för att bekämpa ebolaepidemin i Västafrika uppmärksammades på UD

Publicerad

Under ett möte på UD idag träffade biståndsminister Isabella Lövin, folkhälsominister Gabriel Wikström och inrikesminister Anders Ygeman representanter för svenska hjälporganisationer och myndigheter för att uppmärksamma de bortåt 200 svenskar som under det senaste året på olika sätt bidragit till att bekämpa ebolaepidemin i Västafrika.

 • Biståndsminister Isabella Lövin, folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström och inrikesminister Anders Ygeman representanter för MSB, Läkare utan Gränser och Röda Korset. Foto: Johan Tegel, Regeringskansliet

  Biståndsminister Isabella Lövin, folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström och inrikesminister Anders Ygeman representanter för MSB, Läkare utan gränser och Röda korset.

  Foto: Johan Tegel, Regeringskansliet

 • Biståndsminister Isabella Lövin.

  Biståndsminister Isabella Lövin.

  Foto: Johan Tegel, Regeringskansliet

 • Ivonne Camaroni, MSB.

  Ivonne Camaroni, MSB.

  Foto: Johan Tegel, Regeringskansliet

De tre ministrarna tackade alla å regeringens vägnar för en insats som varit den första i sitt slag för Sverige och dessutom den första utmaningen för den nya regeringen i höstas. Totalt hade stödet uppgått till 556 MSEK och Sverige är därmed ett av de länder i världen som bidragit med mest medel i kampen mot ebola. Svenskarna som deltagit i arbetet med att bekämpa ebolaepidemin arbetade bl.a. via Läkare utan Gränser, Röda Korset och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Även viss sjukvårdspersonal som normalt inte engageras i humanitära insatser, hade deltagit i insatsen. Alla hade arbetat under mycket svåra förhållanden och många hade gått långt utöver sina ordinarie uppdrag och visat prov på oerhört mod och uthållighet trots faran för sina egna liv. Biståndsministern påminde om att över 500 hälsoarbetare från olika länder avlidit i ebola.

Ebolautbrottet bedöms nu ha dämpats och WHO hoppas att utbrottet kan vara helt över innan årets slut. Totalt har nära 28 000 personer smittats av ebola och 11 300 avlidit. Efter ett nytt, mindre utbrott under sommaren räknar Liberia nu ned de 42 dagarna till dess landet på nytt räknas som ebolafritt.

Vid mötet berättade några av de som deltagit i fältarbetet om sina upplevelser och erfarenheter på plats i de drabbade länderna. Ivonne Camaroni, infektionsläkare och chief medical officer på MSB hade tjänstgjort i Liberia och menade att det internationella samarbetet fungerat bra men att alla aktörer inte varit lika flexibla som bl a MSB i att ställa om sina insatser.

Hans Norrgren, infektionsläkare, MSB sade att de riktiga hjältarna var patienterna som vågade söka sig till centren trots risken för att utsättas för smitta och även från utfrysning av familj och vänner.

Corinna Jarfjord, till vardags sjuksköterska på Karolinska Institutet hade tjänstgjort för MSB i både Liberia och Sierra Leone. Medan det i Liberia fanns betydligt flera internationella hjälparbetare och basala förnödenheter var situationen värre i Sierra Leone där personalen dessutom var nyutbildad. Corinna hade måst evakuerats efter att ha blivit brännskadad av klorin. Hon hade även uppvisat symptom på ebola men friskförklarades efter hemkomsten. Arbetet i Västafrika hade varit en oerhörd erfarenhet och hon tog bl a med sig att ”när världen vill så kan den göra något”.

Anneli Eriksson vid Kunskapscenter för katastrofmedicin på KI berättade om arbetet vid överfulla center i Monrovia där det rådde kaos såväl innanför som utanför. – Ebola är en vidrig sjukdom som utplånar familjer och lämnar barn utan föräldrar. Det svåraste var att så många dog och helt utan urskillning berättade hon.

Fredrik Rücker, infektionsläkare i Falun som arbetat för Läkare utan Gränser i Liberia menade att det inte var en slump att dessa länder drabbades eftersom de har hög mödradödlighet och svaga hälso- och sjukvårdssystem. Han ansåg att Läkare utan Gränser tidigt varnat för en ebolakris medan det dröjt flera månader innan WHO uppmärksammade det och att man därmed förlorat både tid och människoliv.

Slutligen berättade Raul Paredes från Röda Korset om sitt arbete långt ute på landsbygden i Sierra Leone där man fick kämpa för att göra sin röst hörd, såväl inom landet som internationellt. Här hade engagemanget från den nationella personalen och tusentals frivilliga varit avgörande.

Biståndsministern sammanfattade lärdomarna från ebolainsatsen med att det internationella systemet måste bli bättre, aktörerna mer flexibla och framför allt komma på plats tidigare. Det var dessutom viktigt att involvera lokalsamhället samt att ha med ett genusperspektiv i framtida insatser eftersom ebola drabbat kvinnor och barn hårdare. Viktigt var också att tänka på de negativa reaktioner som mött flera av hjälparbetarna vid hemkomsten.

 

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.