Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Sveriges intäkter från EU:s utsläppshandelssystem går till internationella klimatåtgärder

Publicerad

Regeringen visar i sin redovisning till Europeiska kommissionen att intäkterna från försäljning av utsläppsrätter inom EU:s system för handel med utsläppsrätter till stor del används för att finansiera internationella klimatinsatser. Det är en viktig signal inför klimattoppmötet i Paris, menar klimat- och miljöminister Åsa Romson

– En av de svåraste frågorna inför klimattoppmötet i Paris i höst är att få fler utvecklingsländer att satsa på klimatomställningen eftersom det kräver stöd från rikare länder. Om fler EU-länder gör som Sverige och använder dessa intäkter till internationellt klimatstöd så ger det en positiv signal till klimatförhandlingarna, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Bakgrund

I den årligen återkommande rapporteringen till Europeiska kommissionen ska medlemsstaterna redovisa sina intäkter från auktionering av utsläppsrätter inom EU:s handelssystem. Sveriges intäkter från auktioneringen 2014 är totalt 318 miljoner kronor. Enligt EU:s regelverk bör minst hälften av intäkterna gå till klimatåtgärder. Det är relevant för regeringen att tydliggöra att intäkterna från auktionering av utsläppsrätter används till klimatåtgärder. I årets redovisning till kommissionen har regeringen lyft fram att mer än hälften av de svenska intäkterna har gått till den Gröna Klimatfonden. Fondens uppdrag är att stödja utvecklingsländers arbete med att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa sig till ett förändrat klimat. Redovisningen är obligatorisk för alla EU:s medlemsstater.

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Genvägar