Ändrade regler för etableringsersättning vid arbete inom etableringsplanen

Publicerad

Det är viktigt att det finns starka incitament inom etableringsuppdraget att välja arbete, samtidigt är det viktigt att ersättningssystemet uppfattas som legitimt. Regeringen bedömer att det inte är rimligt att full etableringsersättning utgår för samma tid som förvärvsinkomster.

Vad innebär förslaget?

Möjligheten att under sex månader arbeta inom ramen för en etableringsplan och under samma tid få etableringsersättning ändras. Förslaget innebär en besparing på 128 miljoner kronor 2016.

Varför görs detta?

Det är viktigt att det finns starka incitament inom etableringsuppdraget att välja arbete, samtidigt är det viktigt att ersättningssystemet uppfattas som legitimt. Regeringen bedömer att det inte är rimligt att full etableringsersättning utgår för samma tid som förvärvsinkomster.

Vilka berörs av förslaget?

Nyanlända som har arbete som insats i etableringsplanen. En nyanländ får etableringsersättning för deltagande i insatser i en etableringsplan. En etableringsplan omfattar aktiviteter på heltid. Förslaget innebär att nyanlända som har arbete med förvärvsinkomster som en insats i sin etableringsplan inte längre kan få etableringsersättning för samma tid. Om arbetet omfattar 50 procent av etableringsplanen, kommer den nyanlände att få 50 procent etableringsersättning plus förvärvsinkomster från sitt halvtidsarbete.

Förslaget berör inte nyanlända som har ett extraarbete vid sidan av sin etableringsplan. Förvärvsinkomster från sådant arbete ska fortsatt inte påverka etableringsersättningen.

När träder förslaget i kraft?

1 januari 2016.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.