Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Åsa Romson i paneldiskussion om klimat och finanser

Hur påverkas den finansiella sektorn av klimatförändringarna och hur kan den finansiella sektorn bidra till klimatarbetet? Det var temat för den paneldiskussion som klimat- och miljöminister Åsa Romson deltog i på Columbia University i New York på lördagsmorgonen.

Bild från rundabordssamtalet
Rundabordssamtal om klimatrisker och finansiella sektorn. Från vänster: Chris Weber, World Resources Institute, Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, Mats Andersson, Fjärde AP-fonden, Åsa Romson, klimat- och miljöminister samt Mark Burrows, Credit Suisse Global Investment Bank. Foto: Karl-Johan Bondesson/Regeringskansliet

Utöver Sveriges klimat- och miljöministern deltog bland andra professor Johan Rockström från Stockholm Resilience Centre och Mats Andersson, chef för Fjärde AP-fonden.

Mats Andersson lyfte fram AP-fondens arbete med att minimera klimatpåverkan från fondens investeringar och betonade betydelsen av att utsläpp av växthusgaser ska ha ett pris. Det är en viktig signal till marknaden, investerarna och de företag som släpper ut växthusgaser.

Mats Andersson vill också att det ska bli obligatoriskt för pensionsfonder att tydligt redovisa sina klimatavtryck.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson välkomnade initiativen från den finansiella sektorn om att klimatsäkra sina investeringar.  Ett sätt för politikerna att stötta och skynda på detta arbete är att enas om ett ambitiöst klimatavtal i Paris senare i höst.

Kontakt